Oferta Edukacyjna - Studia I Stopnia

Wersja do wydruku

Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauczania oparty na nowoczesnych i sprawdzonych metodach kształcenia. Stworzone w oparciu o najnowsze wzorce edukacyjne systemy kształcenia pozwalają wykształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, ludzi potrafiących szybko i trafnie podejmować decyzje, umiejętnie kierować zespołami ludzkimi, świadomych swoich zalet, a co się z tym wiąże potrafiących sprostać wymogom konkurencji na rynku pracy.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nazwy "studia stacjonarne" i "studia niestacjonarne" zostały wprowadzona ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" i dotyczą formy studiowania. "Studia stacjonarne" to studia zwykle dotychczas nazywane studiami dziennymi, a "studia niestacjonarne" to studia obejmujące dotychczasowe studia odbywające się w trybie wieczorowym i zaocznym, e-learningowym.

Studia I stopnia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia I stopnia niestacjonarne  trwają 3 lata (6 semestrów).
Studiowanie przebiega w trybach:
- weekendowy
(w soboty i niedziele)
- IOZ (indywidualna organizacja zajęć) - przeznaczone są głównie dla osób mieszkajacych poza granicami kraju oraz zatrudnionymi w branży turystycznej,gdzie praca wykonywana jest zarówno  w dni robocze jak i weekendy. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.Egzaminy i zaliczenia odbywaja się zgodnie z terminami ustalonymi dla całego rocznika.
- indywidualny tok studiów - tryb ten daje studentowi możliwość swobodnego, indywidualnego kontaktu z Uczelnią i nie koliduje z jego obowiązkami zawodowymi. Proponowane tryby studiowania w WSTiH pozwalają skrócić okres studiów o jeden semestr, a studentowi zapewniają indywidualną opiekę wyznaczonego przez Uczelnię wykładowcy (Tutora). Tryb ten jest skierowny głównie do osób z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej.
- E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. 60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej, a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia). Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego (we wrześniu, lutym i czerwcu).

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2018/2019:

I. STUDIA I STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:

  • Gastronomia i dietetyka,
  • Menedżer turystyki wiejskiej,
  • Międzynarodowy biznes turystyczny,
  • Turystyka zdrowotna,
  • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
  • Management in the Hospitality Industry - (studia w jęz. angielskim).

Zasady rekrutacji na studia I stopnia
 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie