Rekrutacja - Studia I Stopnia

Wersja do wydruku

KRYTERIA PRZYJĘĆ

I. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

II. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości, które zostanie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię jego kopii
 • ksero dowodu osobistego
 • ankieta personalna kandydata - można wygenerować z systemu e-rekrutacja lub wypełnić na miejscu w dziale rekrutacji Uczelni, (pdf)       
 • dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiazujacymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Prosimy o rekrutację on-line: https://e-uczelnia.wstih.pl/erekrutacja/

Wygenerowane w rekrutacji on-line i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji WSTiH lub przesłać pocztą na adres Uczelni: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. ks. L. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia należy dostarczyć do dziekanatu podpisaną i parafowaną na każdej stronie umowę o studiowanie w WSTiH wraz z podpisanym załącznikiem (2 egzemplarze).
Umowy można wcześniej wygenerować w rekrutacji on-line lub pobrać na stronie: 
dla studiujacych w jęz. polskim (pdf)
dla studiujących w jęz. angielskim obywateli polskich (pdf)

Kandydatów spoza granic RP prosimy o przejście do zakładki "Dla Cudzoziemców" - w menu po lewej stronie

PŁATNOŚCI

STUDIA w JĘZYKU POLSKIM:
I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 300 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)

Promocje (wybierz najkorzystniejszą dla siebie - promocje nie sumują się):

 • Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym, hotelarskim lub gastronomicznym opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 200 zł - korzystając z tej ulgi należy dołączyć do dokumentów kserokopię świadectwa ukończenia szkoły
 • Dla osób, które dokonały rekrutacji on-line za pośrednictwem naszej strony opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 200 zł.

II. Czesne
     1. studia stacjonarne                                  2.300 zł/semestr

     2. studia niestacjonarne: 

 • w trybie weekendowym, IOZ, ITS                 2.300 zł/semestr
 • w trybie e-learning                                      2.400 zł/semestr

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego za semestr na 3 raty i 5 rat w semestrze - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty"

ZNIŻKA NA CZESNE ZA REKRUTACJĘ DO 31 LIPCA 2018 ROKU
Osoby, które dokonają rekrutacji do 31 LIPCA 2018 ROKU otrzymają ulgę 400 zł za I rok studiów (200zł za każdy semestr I roku studiów)

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,

STUDIA w JĘZYKU ANGIELSKIM
I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2017/2018 wynosi 450 zł

II. Czesne

 1. studia stacjonarne                             8.800 zł/rok
 2. studia niestacjonarne (e-learning)         8.400 zł/rok

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego za semestr na raty - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty"

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,

INFORMACJE
Szczegółowych informacji na temat przyjęcia na studia udziela i zapisy przyjmuje Dział Rekrutacji Uczelni:
tel.: (058) 341-94-52
       (058) 520-26-14 wewn.159
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia Rekrutacji:
od poniedziałku do czwartku:  9.00 - 15.00

NR KONTA
Opłaty można wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział w Gdańsku ul. ks. L. Miszewskiego 12/14
11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

ARCHIWUM

UMOWA STUDIA I STOPNIA 2016.pdf

Strona wykorzystuje pliki cookie