Dziekanat WSTiH - Aktualności

Kasa WSTiH - październik 2013

Kasa WSTiH dla studentów od października 2013 r. będzie czynna:
we wtorki i piątki w godzinach 10.00 – 14.00.

W październiku Kasa WSTiH dodatkowo będzie czynna
w sobotę 12.10.2013 r. w godz. 9.00-13.00.

Terminarz egzaminów licencjackich - październik 2013

UWAGA!!! studenci III roku studiów I stopnia

Na podstawie Regulaminu studiów WSTiH w Gdańsku &24.5 Warunki dopuszczania do egzaminu dyplomowego licencjackiego oraz ukończenia studiów są następujące: § 24.5. Praca dyplomowa będąca podstawą zaliczenia proseminarium powinna być zaakceptowana przez nauczyciela akademickiego prowadzącego proseminarium i złożona przez niego w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do:
- 31 maja – I termin, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim.

Zjazdy w semestrze zimowym w roku ak. 2013/2014

Zjazdy w semestrze zimowym w roku ak. 2013/2014 (pdf)

Informacja dla studentów studiów I stopnia e-learning

Pierwszy zjazd dla studentów studiów I stopnia w trybie e-learning odbędzie się w terminie od 23 do 25 września 2013r. Inauguracja studiów I stopnia w trybie e-learning 23.09.2013r. o godz. 9.00 w auli Uczelni (G-01) - obecność obowiązkowa!

Pierwsze zjazdy w nowym roku akademickim

Informujemy, że semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 dla studentów niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) II i III roku rozpocznie się już 14 września 2013! We wrześniu - tradycyjnie już - te roczniki będą uczestniczyć w zajęciach przez kolejne 3 weekendy: 14 i 15 września, 21 i 22 września oraz 28 i 29 września.

Kasa WSTiH

UWAGA!
Od lipca Kasa WSTiH będzie czynna dla studentów tylko w piątki w godzinach 9.00 - 13.00.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku 2013/2014

UWAGA!!!
na podstawie §10 ust.2 pkt. a Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSTiH w Gdańsku z dnia 11.10.2011r. z późn. zm.

średnia ocen za rok 2012/2013 uprawniająca do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów w przyszłym roku 2013/2014 wynosi 4,60

Wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przyjmowane będą do 10.10.2013r. (w pokoju A-05)

Wypełnij ankietę - oceń swoich wykładowców (lato 2012/2013)

ankieta-plakat.jpg

Rusza akcja "Oceń swoich wykładowców - wypełnij ankietę" dotycząca semestru letniego roku akademickiego 2012/2013!

Zachęcamy do oceny pracy nauczycieli akademickich, z którymi mieliście zajęcia w bieżącym semestrze. Wasz udział w badaniu oraz szczere odpowiedzi są ważne dla usprawnienia procesu edukacji w naszej Uczelni.

Badanie jest anonimowe - logowanie ma na celu wykluczenie możliwości wielokrotnej oceny danego wykładowcy.

Strona wykorzystuje pliki cookie