Studenci - Ocena Nauczycieli Akademickich - Wyniki Ankiet

Wersja do wydruku

Podsumowanie wyników oceny nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów na koniec semestru letniego w roku akademickim 2013/2014

W ocenie przeprowadzanej na koniec semestru zimowego zebrano tylko 246 ankiet. Oceny wystawione przez studentów zostały przeliczone na wskaźniki qi , które mogą przyjmować wartości od 0 (najgorsza możliwa ocena) do 1 (najlepsza możliwa ocena). W tabeli zestawiono wyniki bieżące i poprzednie.

Wskaźniki qi dla poszczególnych aspektów

Pytanie ankiety qi lato 2012 qi zima 2013 qi lato 2013 qi zima 2014 qi lato 2014
6.1 Stosunek prowadzącego do studentów (nieprzyjazny -> przyjazny): 0,799 0,83 0,84 0,84  0,82
6.2 Dyscyplina prowadzenia i organizacja zajęć (brak dyscypliny, niepunktualność -> bardzo dobra organizacja zajęć): 0,796 0,83 0,82 0,84  0,82
6.3 Komunikatywność i precyzja wysławiania (słaba -> bardzo dobra): 0,802 0,83 0,82 0,84  0,84
6.4 Jakość przygotowanych folii, slajdów lub zajęć terenowych (słaba -> bardzo dobra):  0,755  0,78  0,78  0,82  0,80
6.5 Określenie kryteriów zaliczania (bliżej nieokreślone -> jasne, znane od początku zajęć):  0,801  0,83  0,83  0,85  0,84
 6.6 Przygotowanie prowadzącego do zajęć (słabe -> bardzo dobre):  0,839  0,86  0,85  0,87  0,86
6.7 Sposób prowadzenia zajęć (zniechęcający -> angażujący):  0,724  0,75 0,76  0,77  0,74
6.8 Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do udostępniania materiałów dydaktycznych (słabe -> bardzo dobre)  0,482  0,56  0,52  0,56  0,56
Średnia ogólna  0,750  0,780  0,780  0,798  0,785
Średnia za 5 okresów:                                      0,779

   

Następne ankietowanie będzie miało miejsce pod koniec semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015.

W. Nierzwicki
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Jakości Kształcenia

Strona wykorzystuje pliki cookie