Studenci - Procedury Systemu Zapewnienia Jakości (Treść podanych poniżej procedur systemu zapewnienia jakości jest dostępna na Plaformie Moodle jako jeden z "kursów" przyporządkowanych Dziekanatowi)

Wersja do wydruku

Treść podanych poniżej procedur systemu zapewnienia jakości jest dostępna na Plaformie Moodle jako jeden z "kursów" przyporządkowanych Dziekanatowi

Zaliczenia i egzaminy:
Procedura przeprowadzania zaliczeń i egzaminów - PS- 9 ( )
Procedura weryfikowania efektów kształcenia - PS - 17 ()

Proseminaria licencjackie
Procedura wyboru i przeprowadzania proseminarium - PS-7 ()

Seminarium magisterskie
Procedura wyboru specjalności (kierunku dyplomowania) i seminarium magisterskiego-PS-8 ()

Egzamin dyplomowy:
- Procedura dotycząca dopuszczenia do egzaminu licencjackiego i jego zdawania - PS-15 ()
- Procedura dotycząca dopuszczenia do egzaminu magisterskiego i jego zdawania - PS-11()
- Procedura sprawdzania prac programem antyplagiatowym - PS 13 ( )

Praktyki:
- Procedura dotycząca organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich PS-14 ()

Ankietowanie
Procedura badania opinii studentów na temat przebiegu studiów (dotyczy studentów kończących studia) - PD-19 ()
 Ocena nauczycieli akademickich przez studentów PN-12 ()

Strona wykorzystuje pliki cookie