Studenci - Stypendia - Socjalne

Wersja do wydruku

UWAGA!!!

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami składa się do 15 października lub do 28 lutego, jeśli studia rozpoczynają się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Dotyczy stypendium socjalnego
Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie dokumentów złożonych w październiku.
Jeśli sytuacja materialna w rodzinie ulegnie istotnej zmianie na skutek utraty dochodu lub uzyskania nowego dochodu można złożyć nowy wniosek do dnia 15 marca 2017r.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 nie może przekroczyć 1.000 zł netto

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne) (pdf)

Zaświadczenia i oświadczenia o dochodzie:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów (pdf ) jest to WZÓR, US wystawia na swoich drukach
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu (pdf )
  • oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu (pdf )

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta (pdf)

Wniosek o przyznanie zapomogi (pdf)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie