Promocja dla Absolwentów WSTiH

Absolwenci studiów I stopnia WSTiH podejmujący studia II stopnia w WSTiH
  • są zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej
  • otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% od ceny standardowej za całe studia

Rekrutacja 2020!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!