Wsparcie studentów w związku ze stanem epidemii

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Wnioski o zapomogę dostępne są na platformie Moodle.

Wypełnione wniosku proszę kierować na e-mail dziekanat@wstih.pl

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego

Rekrutacja 2020!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!