Nowe specjalności na studiach II stopnia

Wersja do wydruku

Nowe specjalności na studiach II stopnia:
 

  • Turystyka Skandynawska  

Studia na specjalności Turystyka skandynawska przygotowują jej absolwentów do pracy
w hotelarstwie, gastronomii, transporcie turystycznym  i w pozostałych rodzajach usług turystycznych świadczonych szczególnie Skandynawom. Studenci tej specjalności poznają zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego Skandynawii, uwarunkowania rozwoju tego rynku, znaczenie i rozmiary oraz strukturę przestrzenną turystyki polsko-skandynawskiej i odwrotnie. Posiądą podstawy języka norweskiego
lub szwedzkiego. Rozwój rynku turystycznego (polsko-skandynawskiego) to ogromny potencjał dla absolwentów specjalności: Turystyka Skandynawska. Absolwenci tej specjalności poznają problemy turystyki: Finlandii, Szwecji, Norwegii , Danii i Islandii.
 

  • Turystyka zdrowotna z dietetyką

Specjalność Turystyka zdrowotna z dietetyką ma za zadanie wyposażyć absolwentów
w specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętej turystyki zdrowotnej (medycznej, uzdrowiskowej, Spa&Wellness) i dietetyki do pracy
w przedsiębiorstwach (obiektach kuracyjnych, obiektach hotelarskich z zapleczem Spa&Wellness, zakładach gastronomicznych) ukierunkowanych na pobyt turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych wykorzystujących naturalne walory przyrodnicze miejsca docelowego przyjazdu oraz potrafiących zaspokoić potrzeby gościa spragnionego regeneracji psycho-fizycznej. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki zdrowotnej (medycznej, uzdrowiskowej, Spa&Wellness) i poradnictwa dietetycznego. Studia na specjalności Turystyka zdrowotna z dietetyką umożliwiają poznanie tajników zdrowego odżywiania, tworzenia warunków dla czynnego wypoczynku, właściwej pielęgnacji i dbania o ciało,
prozdrowotnej aktywności fizycznej i wpływającej na psychikę. 

Informacja - ( pdf )
 

Strona wykorzystuje pliki cookie