Biblioteka - Czasopisma

Wersja do wydruku

W Bibliotece Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku dostępnych jest około 130 tytułów czasopism, w tym także zeszyty i roczniki naukowe współpracujących z nami uczelni wyższych. Czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni (po zostawieniu dokumentu tożsamości można wykonać ksero na terenie Uczelni). Bieżące roczniki udostępniane są w wolnym dostępie do półek, roczniki archiwalne można otrzymać od dyżurnego pracownika Biblioteki. Poniższy wykaz zawiera tytuły czasopism dostępnych w Czytelni Biblioteki WSTiH wraz z informacją o wydawcy, latach gromadzenia i w większości tytułów linki do stron www (na  stronach WWW czasopism często można znaleźć spisy treści  numerów bieżących i archiwalnych, a w przypadku  niektórych tytułów pełne teksty artykułów).

AKTUALNOŚCI TURYSTYCZNE
Wydawca: POT Warszawa
Gromadzone od: 2004 r-2007 r.
Od roku 2008 czasopismo dostępne tyko w wersji elektronicznej
W sieci: http://aktualnosciturystyczne.pl

AKTUALNOŚCI KADROWE
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Gromadzone od: 2007 r. -
W sieci: http://www.aktualnoscikadrowe.pl

BIULETYN INFORMACYJNY + SERWIS PODATKOWY
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski
Gromadzone od: 1997r.
W sieci: http://www.gofin.pl

BIZNES TRÓJMIEJSKI
Wydawca: PolandBusinessNetwork Sp. z o.o.
Gromadzone od: 2006  - 2009 r.
W sieci: http://trojmiasto.biznespolska.pl/gazeta/subscribe.php?cityid=trojmiasto

BIZNES i TURYSTYKA
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Rem Script Sp. zo.o.
Gromadzone od: 2003 r.
W sieci: http://www.biznesiturystyka.com.pl

BUISINESSMEN MAGAZINE
Wydawca: Business Press, Warszawa
Gromadzone od: 2000 r.   
 
THE COASTAL TIMES
Wydawca: Maritimus Ltd., Gdynia
Gromadzone od:2000 -2003
 
DEUTSCHLAND (wersja niemiecka i polska)
Wydawca: Frankfurter Societats-Druckerei GmbH
Gromadzone od: 1998
W sieci: http://www.magazine-deutschland.de

DORADCA HOTELARZA
Wydawca: Impress Sp. z o.o.
Gromadzone od: 1999 r. -
W sieci: http://www.impress.pl/wydawnictwa.html

DZIENNIK BAŁTYCKI
Wydawca: Grupa Wydawn. POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Gdańsk
Gromadzone od: 2001 r. -
W sieci: http://www.dziennikbaltycki.pl

DZIENNIK GAZETA PRAWNA (powstały z połączenia "Dziennika" i "Gazety Prawnej" od września 2009 r.)
Wydawca: INFOR, Warszawa
Gromadzone od: 2007 r. -
W sieci: http://www.gazetaprawna.pl/

DZIENNIK URZĘDOWY MIN. FINANSÓW
Wydawca: Minister Finansów
Gromadzone od: 1998 r. -

DZIENNIK URZĘDOWY MIN. EDUKACJI
Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. -

DZIENNIK USTAW
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Gromadzone od: 1997 r.
W sieci: http://www.cokprm.gov.pl

EKONATURA
Wydawca: Stowarzyszenie Ekonatura , Wrocław
Groamdzone od: 2008 r. -
W sieci: http://www.ekonatura.org  

EKONOMISTA
Wydawca: Wydawnictwo Key Text, Warszawa
Gromadzone od: 2008 r.

EKOPROFIT
Wydawca: TELPRESS, Katowice
Gromadzone od: 1998 r. -
 
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wydawca: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa
Gromadzone od: 1997 do 2004 r.
 
ENTER
Wydawca: Ewa Hutny, Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. do 2007
W sieci: http://www.enter.pl

EVENT PROFIT
Wydawca: Forten Media Sp. z.o.o., Gdańsk
Gromadzone od: 2006 r. -
W sieci: http://www.eventprofit.pl

EXTREMIUM
Wydawca: DK Media , Warszawa
Gromadzone od: 2004 r. -
W sieci: http://www.extremium.pl/new/

FOOD SERVICE
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Fachowe Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 1997 r.-
W sieci: http://www.pwf.com.pl

FORUM AKADEMICKIE
Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Lublin
Gromadzone od: 2003 r.-
W sieci: http://www.forumakad.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Wydawca: Waren Group sp. z o.o., Poznań
Gromadzone od: 2005r. -
W sieci: http://www.fundusze-europejskie.pl

GAZETA UNIWERSYTECKA
Wydawca: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Gromadzone od: numery bieżące
W sieci:  http://gazeta.univ.gda.pl
 
GAZETA WYBORCZA
Wydawca: Agora SA
Gromadzone od: 2001r.
W sieci: http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/0,0.html     

GŁOS WYBRZEŻA
Wydawca: Delta Press, Gdańsk
Gromadzone od: do I kwartał 2004 r.

GOSPODARKA NARODOWA
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
Gromadzone od: 1997-2000r.
W sieci: http://www.sgh.waw.pl/informacje/gospodarka_narodowa/ 

GOŚCINIEC
Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa
Gromadzone od:
W sieci: http://gosciniec.pttk.pl  

HANDEL
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Fachowe Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.pwf.com.pl

HANDEL I ZARZĄDZANIE
Wydawca: UNIT Wydawnictwo Informacyjne Branżowe Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 2003 – 2006 r.
 
HAKIN9
Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.
Gromadzone od: 2006 r.-
W sieci: http://www.hakin9.org/pl/index.php

HOSPITALITY
Wydawca: Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa
Gromadzone od: 2006 r.-
W sieci: http://www.irh.pl/publikacje

HOTEL PROFIT
Wydawca: Forten Media Sp. z.o.o., Gdańsk
Gromadzone od: 2005 r.-
W sieci: http://www.hotelprofit.pl

HOTELARZ
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Pro Media Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.pws-promedia.pl/czasopisma.html

HOTELE INFOSERWIS
Wydawca: Finestra Per Mondo, Warszawa
Gromadzone od: 2001 r. do marca 2003 r.

INTERNET
Wydawca: AVT Korporacja Sp. z o.o, Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.mi.com.pl

JANTAROWE SZLAKI
Wydawca: PTTK Oddział Gdańsk
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.pttk-gdansk.pl

KUŹNIA EDUKACYJNA
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM sp. zo.o., Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. - 2001 r.

LIDER
Wydawca: ZG Szkolnego Związku Sportowego, Instytut Kardiologii Warszawa
Gromadzone od: 2004 r. -  
W sieci: http://www.lider.szs.pl/ 

LINUX PLUS
Wydawca: Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.lpmagazine.org/pl/modules/news

LOGISTYKA A JAKOŚĆ
Wydawca: ARDO-STUDIO sp. z o.o., Poznań
Gromadzone od: 2004 r. do 2005 r.
W sieci: http://www.laj.pl

MARKETING I RYNEK
Wydawca: PWE, Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.marketingirynek.pl

MARKETING W PRAKTYCE
Wydawca: INFOR, Warszawa
Gromadzone od: 2001 r. -
W sieci: http://www.marketing.org.pl

MICE POLAND
Wydawca: Eurosystem - Jarosław Śleszyński, Warszawa
Gromadzone od: 2007 r.  -
W sieci: http://www.eurosys.pl  www.eurosys.pl/mice_poland/start.html  

MONITOR POLSKI
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.cokprm.gov.pl

MONITOR PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ
Wydawca: Infor, Warszawa
Gromadzone od: 2003 r.
W sieci: http://www.mppiu.infor.pl

NATIONAL GEOGRAPHIC
Wydawca: Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa - Licencjobiorca, Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.national-geographic.pl/national3/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0v

NATIONAL GEOGRAPHIC. Official Journal of the National (wydanie anglojęzyczne)
Geographic Society
Wydawca: NGS, Waszyngton
Gromadzone od: 2007 (vol. 211 no. 1) –
W sieci: http://ngm.nationalgeographic.com/

NASZE MORZE. Maritime Magazine
Wydawca:  Okrętownictwo i Żegluga" Spółka z o.o
Gromadzone od: 2006 r.
W sieci: http://www.naszemorze.com.pl

NEWSWEEK POLSKA
Wydawca: Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: numery bieżące
W sieci: http://newsweek.redakcja.pl
 
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE
Wydawca: Fundacja Klubu 500, Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.nzg.pl

NOWY RYNEK
Wydawca: Publimedia Sp. z o.o.
Gromadzone od: 2001 do 2003 r.
 
PISMO PG
Wydawca: Politechnika Gdańska, Gdańsk
Gromadzone od: 2005 r.
W sieci: http://www.pg.gda.pl/pismo

POLITYKA SPOŁECZNA
Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Gromadzone od: 1997r.
W sieci: http://www.zwp.com.pl , http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/

PORADNIK RESTAURATORA
Wydawca: Wiesław Generalczyk, Poznań
Gromadzone od: 2000 r.
W sieci: http://www.poradnikrestauratora.com.pl

PORADNIK VAT
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski
Gromadzone od: 2000 r.
W sieci: http://www.gofin.pl

POZNAJ SWÓJ KRAJ
Wydawca: Oficyna Wydawnicza AMOS, Warszawa
Gromadzone od: 2005 r.
W sieci: http://psk.amos.waw.pl

POZNAJ ŚWIAT
Wydawca: Wydawnictwo BERNARDINUM, Pelplin
Gromadzone od: 1997 r.
W sieci: http://www.poznajswiat.com.pl

PRAWO EUROPEJSKIE
Wydawca: Instytut Europejski, Warszawa
Gromadzone od: 2003 do 2004 r.
W sieci: http://www.uniaeuropejska.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=61

PRAWO GOSPODARCZE
Wydawca: LIBRATA  Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 1997-2002 r.

PROBLEMY JAKOŚCI
Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 2005 r. -
W sieci: http://www.sigma-not.pl/czasopisma-46-tematyka-ogolnotechniczna-problemy-jakosci.html

PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY
Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.przeglad-gastronomiczny.pl

PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa
Gromadzone od: 1997 do 2004 r.
W sieci: http://www.przegladorganizacji.pl/glowna.html

PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski
Gromadzone od: 1998 r. -  
W sieci: http://www.gofin.pl

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 2008 r. -
W sieci: http://www.sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy.html

Q JAKOŚCI
Wydawca: AJG Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Bydgoszcz
Gromadzone od: 2003 r. do 2005 r.

RACHUNKOWOŚĆ
Wydawca: INFOR, Warszawa
Gromadzone od: 1998 r.
 
ROCZNIK SOPOCKI
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
Gromadzone od: tomy dostępne

RYNEK PODRÓŻY
Wydawca: Agencja Promocji Turystyki -Anna Olszewska, Ożarów Mazowiecki
Gromadzone od: 2005r.
W sieci: http://www.rynekpodrozy.com.pl/flash/index.php

RYNEK TURYSTYCZNY
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Pro Media Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.rynekturystyczny.pl

RZECZPOSPOLITA
Wydawca: Presspublica sp. z o.o.
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.rzeczpospolita.pl

SPA BUSINESS
Wydawca: Wydawnictwo PUBLIKATOR SP. Z O. O. , Białystok
Gromadzone od: 2008 r. -
W sieci: www.publikator.com.pl

SŁUŻBA PRACOWNICZA
Wydawca: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz jego Gospodarstwo Pomocnicze, Warszawa Gromadzone od: 1997r. -
W sieci: http://www.zwp.com.pl , www.sluzbapracownicza.gov.pl

SPRAWY NAUKI
Wydawca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa
Gromadzone od: 2000r.-
W sieci: http://www.sprawynauki.waw.pl

STUDIA TURYSTYCZNE
Wydawca: Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, Warszawa
Gromadzone od: 2003 r., posiadamy nr "0", 1, 2, 3

SYSTEMY IT
Wydawca: IT Press s.c., Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. do 2005 r.

ŚWIAT HOTELI
Wydawca: BROG Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa
Gromadzone od: 2002r. -
W sieci: http://www.brog.com.pl/corporation

TATRY. Pismo adresowane do miłośników
Tatr i ich przyrody.
Wydawca: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
Gromadzone od: 2004 -
W sieci: http://www.tatry.tpn.pl/

TRAVEL TRADE GAZETTE POLSKA - TTG POLSKA
Wydawca: TTG Polska, Warszawa
Gromadzone od: 1997 r. - od roku 2009 ukazuje się nieregularnie
W sieci: http://www.ttg.com.pl/

UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski
Gromadzone od: 1999 r. -
W sieci: http://www.gofin.pl

UNIA EUROPEJSKA (od sierpnia 2004r. zmiana tytułu na: Monitor Unii Europejskiej)
Wydawca: Instytut Europejski, Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.uniaeuropejska.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60

WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE
Wydawca: Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny
Gromadzone od: 1997 r. -
W sieci: http://www.cbe-pan.pl

WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
Wydawca: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa
Gromadzone od: 1997 do 2004 r.

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Wydawca: Eurosystem , Warszawa
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.eurosys.pl , www.eurosys.pl/wiadomosci/start.html

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
Wydawca: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Gromadzone od: 2002r. do 2005 r.
W sieci: http://www.ibrkk.pl/?go2=books&book_id=173

ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski
Gromadzone od: 2000 r. -
W sieci: http://www.gofin.pl


CZASOPISMA NAUKOWE z dziedziny TURYSTYKI i REKREACJI:

BIULETYN Wyższej Szkoły
Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Wydawca: Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Turystyki, Częstochowa
Gromadzone od: 2002 (nr2-4)-2007 (13-14)

FOLIA TURISTICA
Wydawca: Instytut Turystyki i Rekreacji AWF, Kraków
Gromadzone od: nr 1 -
W sieci: http://itir.awf.krakow.pl/folia_t2.htm

HUMAN MOVEMENT

Wydawca: AWF Wrocław
Gromadzone od: 2000 r.
W sieci: http://156.17.111.99/hum_mov/
Wydania czasopisma od 2004 r. są dostępne do pobrania bez opłaty w wersji PDF.

JOURNAL of HUMAN KINETICS / International
Association of Sport Kinetics Committee of Physical Culture
of Polish Academy of Science
Wydawca: Academy of Physical Education,
Katowice
Gromadzone od: 2002 vol. 8
4 pkt. MNiSW

KULTURA FIZYCZNA

Wydawca: AWF Warszawa
Gromadzone od: 2004 r. -
W sieci: http://www.awf.edu.pl/old/main/czasopisma2/czasopisma2.html

NOWE PROBLEMY TURYSTYKI /Red. Nacz. K. Przecławski
Wydawca: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii
i Turystyki w Warszawie, Warszawa
Gromadzone od: 2008r.-

PROBLEMY TURYSTYKI
Wydawca: Instytut Turystyki, Warszawa
Gromadzone od: 1994 r. -
W sieci: http://www.intur.com.pl/problemy_turystyki.htm

PROBLEMY TURYSTYKI i HOTELARSTWA
Wydawca: Katedra Organizacji Usług Turystyczno-
Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia
Gromadzone od: 2002

RESEARCH YEARBOOK . Studies in the
Theory of Physical Education and Sport, Gdańsk /
Ed. Andrzej Pawłucki
Wydawca; Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu, Gdańsk (vol. 8) –

ROCZNIK NAUKOWY / Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku/
Red. Nauk. Andrzej Pawłucki
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
Gdańsk
Gromadzone od: 2002 (t. 13)

ROCZNIK DYDAKTYCZNY
Wydawca: Wyższa Szkoła
Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa
Gromadzone od: 1996 – 2005

ROCZNIK NAUKOWY / Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej
Wydawca: Zamiejscowy Wydział Wychowania
Fizycznego, Biała Podlaska
Gromadzone od: 2002 T. 9

ROCZNIK NAUKOWY Wyższej Szkoły
Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Wydawca: Wyższa Szkoła
Turystyki i Rekreacji, Warszawa
Gromadzone od: 2004 r. (Nr 2)-

STUDIA TURYSTYCZNE. Czasopismo naukowe. /
Red. Nacz. Jan Wysokiński. (dwumiesięcznik)
Wydawca: Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, Warszawa
Czasopismo recenzowane
Gromadzone od: 2003- 2006

TURYSTYKA i HOTELARSTWO =
Tourism and Hospitality
Wydawca: Wyższa Szkoła Turystyki
i Hotelarstwa, Łódź
Gromadzone od: 2002 r. –

TURYSTYKA i REKREACJA/ Red. Nacz. A.K. Gajewski
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa
4 punkty MNiSW
Gromadzone od: 2006

TURYZM
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Gromadzone od: 2003 r. -
W sieci: http://www.turyzm.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Wydawca: AWF, Warszawa
Gromadzone od: 2004 r.-
W sieci: http://www.awf.edu.pl/old/main/czasopisma2/czasopisma1.html
http:// www.pheds.com/index.php?newlang=polish

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
Wydawca: Oficyna Wydawnicza AMOS, Warszawa
Gromadzone od: 2003 r. -
W sieci:  http://www.wychowaniefiz.pl/    ,  http://wfiz.amos.waw.pl/index.html

ZESZYTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE Wyższej Szkoły
Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Wydawca: Wyższa Szkoła Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki, Warszawa
Gromadzone od: 2006 r.- 2007

ZESZYTY METODYCZNO-NAUKOWE /
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice
Gromadzone od: 1995 z. 7-

ZESZYT NAUKOWY Katedry Turystyki oraz
Katedry Geografii Turystycznej i Ekorozwoju. / Red. T. Żabińska
Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej w Katowicach
Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,Katowice
Gromadzone: 1999-2001

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy
Seria: TURYSTYKA i REKREACJA
Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
Gromadzone od: 2006 –

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Hotelarstwa
i Turystyki w Częstochowie
Wydawca: Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Turystyki, Częstochowa
Gromadzone od: 2007 r.

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Organizacji
Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
Wydawca: Wyższa Szkoła Organizacji
Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa
Gromadzone od: 2009 z. 1

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY
TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH w WARSZAWIE.
TURYSTYKA i REKREACJA

Wydawca: SGGW, Warszawa
Gromadzone od: 2008r.

Strona wykorzystuje pliki cookie