Biblioteka - E-Zasoby - Bazy Licencjonowane

Wersja do wydruku


EBSCO
ELSEVIER (SCIENCE DIRECT)
SPRINGER
WEB of KNOWLEDGE
NATURE
SCIENCE
SCOPUS
WILEY-BLACKWELL

 


EBSCO

 

Serwis EBSCO to pakiet baz danych - pełnotekstowych oraz abstraktowych - z różnych dziedzin wiedzy.  obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Dostęp do bazy - w Bibliotece oraz w sieci uczelnianej WSTiH. Możliwy jest zdalny dostęp do bazy spoza sieci dla pracowników naukowych i studentów naszej Uczelni. W celu otrzymania indywidualnego hasła, które umożliwi korzystanie z serwisu z dowolnego komputera poza naszą siecią należy wydrukować formularz , a następnie wypełniony i podpisany przekazać do Biblioteki WSTiH.

Serwis EBSCO zawiera następujące bazy:  Hospitality & Tourism Complete,  Academic Search Complete,  Agricola, - Business Source Complete,  ERIC (Educational Resource Information Center),  GreenFILE,  Health Source - Consumer Edition,  Health Source: Nursing/Academic Edition,  Library, Information Science & Technology Abstracts,  MasterFILE Premier,  MEDLINE,  Newspaper Source,  Regional Business News,  European Views of the Americas: 1493 to 1750,
 Teacher Reference Center.

Zawartość poszczególnych baz

Wejście do baz EBSCO - w sieci lokalnej WSTiH

Wejście do baz EBSCO - spoza sieci uczelnianej (wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników)

Artykuły w pełnotekstowych bazach EBSCO dostępne są w formacie *.html oraz *.pdf. Do odczytu plików 
w formacie *.pdf wymagany jest program pomocniczy Adobe Acrobat Reader.

PROWADZIMY INDYWIDUALNE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA BAZ !
Zapraszamy pracowników WSTiH w Gdańsku oraz studentów na indywidualne szkolenia, które pozwolą na efektywne wykorzystanie dostępnej bazy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub pocztą internetową.
Szczegółowe informacje w jęz. polskim dotyczące korzystania z baz znajdują się na stronie:
http://support.epnet.com/training/lang/pl/pl.php

Do góry


ELSEVIER (SCIENCE DIRECT)

Pełnotekstowa baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictw międzynarodowego konsorcjum Elsevier. Od marca 2003 serwis oferuje również dostęp do czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science. W bazie znajduje się ponad 1,9 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Dostęp w sieci WSTiH.

Wejscie do bazy

Do góry


SPRINGER

Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, Ponadto licencja obejmuje archiwa ok. 1300 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996, archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych      9 serii z archiwami z lat 1997-2008 oraz pełną kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera      w roku 2005. Dostęp w sieci WSTiH.
Wejście do bazy

Do góry


WEB of KNOWLEDGE

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Trzy podstawowe indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS). Dostęp w sieci WSTiH.
Wejście do bazy

Do góry


NATURE

 Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Od września 2010 r. czasopismo jets udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym. W przyszłości możliwe jest także zakupienie starszych archiwów Nature. Dostęp w sieci WSTiH.
więcej

Do góry


SCIENCE

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Od września 2010 r. czasopismojest udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Dostęp w sieci WSTiH.
więcej

Do góry


SCOPUS

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.
Wejście do bazy
 

Do góry


WILEY-BLACKWELL

Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.
Wejście do bazy

Do góry


UWAGA!
Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

Pełne informacje o zasadach korzystania z baz w ramach licencji krajowych znaleźć można w dokumencie Zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki  na stronie ICM | więcej

Osoby korzystające z baz zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w umowach licencyjnych dostępnych na stronie
Zasady korzystania z baz | więcej

Bazy dostępne są z wszystkich komputerów sieci uczelnianej WSTiH

 

KONTAKT Z BIBLIOTEKĄ W SPRAWIE BAZ:
Pytania i uwagi dotyczące baz prosimy przekazywać do Biblioteki WSTiH telefonicznie , pocztą elektronicznąlub osobiście.

Biblioteka WSTiH
ul. Miszewskiego 12/13,
80-239 Gdańsk

Tel. 0 58 520 26 14 w. 132,149
biblioteka@wstih.pl

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie