Biblioteka - E-zasoby - Biblioteki Cyfrowe

Wersja do wydruku

Biblioteki cyfrowe zawierają zazwyczaj zdigitalizowane wersje dokumentów rękopiśmiennych i drukowanych ze zbiorów własnych instytucji lub prace utworzone jako elektroniczne (ang. born digital). Biblioteki cyfrowe pełnią także funkcję repozytoriów instytucjonalnych, jeśli poza w/w zasobami gromadzą też publikacje naukowe powstałe w macierzystej instytucji.

Polskie biblioteki cyfrowe zawierają najczęściej następujące kolekcje:

  • dziedzictwo narodowe,
  • regionalia,
  • materiały dydaktyczne i naukowe, które powstały we własnej instytucji.

Większość pełnych tekstów publikacji można czytać i wykorzystywać bez ograniczeń, z zachowaniem praw autorskich. Dostęp do wybranych dokumentów może być ograniczony do sieci uczelnianej.


FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH (FBC)
Wyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie opisów publikacji dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych, które funkcjonują w oparciu o system dLibra.

BIBLIOTEKI CYFROWE I WYBRANE PROJEKTY DIGITALIZACJI W POLSCE

BIBLIOTEKI CYFROWE I WYBRANE PROJEKTY DIGITALIZACJI NA ŚWIECIE

Strona wykorzystuje pliki cookie