Biblioteka - Informacje Ogólne

Wersja do wydruku

KONTAKT

Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Adres: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, Tel.: (0 58) 520 26 14 wew. 132, 149,
fax: (0 58) 348 82 20, e-mail: biblioteka@wstih.pl

INFORMACJE

Biblioteka istnieje w Uczelni od jej początku, tj. od roku 1996, początkowo jako Czytelnia. Dopiero po 3 latach wyodrębniono Wypożyczalnię i Czytelnię, a księgozbiór nie liczył nawet 1000 woluminów. Obecnie księgozbiór przekroczył 13 800 woluminów. Księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z kierunkami kształcenia Uczelni, a więc są to książki z dziedziny: turystyki, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii, żywienia człowieka, prawa, ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, informatyki. Profil gromadzenia zbiorów ulega ciągłemu rozszerzaniu o nowe kierunki badań i studiów na Uczelni, m.in. wellness&spa, dietetyki.
Źródłem informacji są także gromadzone w Bibliotece czasopisma , katalogi, foldery
i prospekty turystyczne, normy; ponadto literatura fachowa (bibliotekarska), informatory o innych uczelniach, katalogi wydawnicze i księgarskie.
Należy podkreślić, że z chwilą powołania Biblioteki równolegle prowadzimy udostępnianie zbiorów i uczymy studentów korzystania w szerokim zakresie z Biblioteki. Prowadzimy też popularyzację naszych zbiorów
w formie różnorodnych wystaw. Współpracujemy z innymi uczelniami w zakresie wymiany wydawnictw. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnych katalogów drukowanych (kartkowych). Książki opracowywane są komputerowo w Systemie PATRON 4. System ten umożliwia dostęp do informacji o nowościach wprowadzonych do Biblioteki oraz pozwala na przeglądanie katalogów biblioteki w drodze wyszukiwania prostego, bądź złożonego. Dostęp do katalogów możliwy jest zarówno przez sieć lokalną, jak i przez internet. Również przez internet Czytelnicy mają możliwość zarządzania swoim kontem bibliotecznym,  gdzie m.in. mogą zmieniać niektóre dane, przeglądać swoje wypożyczenia, także wysyłać i odbierać wiadomości.
Ponadto Biblioteka posiada dostęp on-line do licencjonowanych baz elektronicznych pełnotekstowych i bibliograficznych takich jak: EBSCO, ELSEVIER, SPRINGER i WEB OF KNOWLEDGE.
Biblioteka nasza nabiera coraz większego znaczenia w trójmiejskim środowisku akademickim. Świadczy o tym duża liczba czytelników spoza Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, a wywodzących się z Akademii Morskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, czy Akademii Wychowania Fizycznego, a także różnego rodzaju szkół turystycznych i hotelarskich.

Strona wykorzystuje pliki cookie