Ogólnopolski Program Mentoringowy dla Młodych Przedsiębiorców

Wersja do wydruku

PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND

Youth Business Poland jest częścią The Prince’s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata.
Misją YBP jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowego i skutecznego wsparcia dla młodych ludzi, aby mogli otwierać i rozwijać firmy, oraz tworzyć nowe miejsca pracy.
IV edycja Programu YBP, realizowana jest w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa. Projekt zakłada wspieranie młodych osób (18-35 lat) w założeniu i rozwoju ich działalności gospodarczej poprzez zapewnienie 6-miesięcznego wsparcia Mentora i udziału w profesjonalnych szkoleniach biznesowych. Organizatorem programu Youth Business Poland jest Fundacja Inkubator Technologiczny i Firma consultingowa CoachWise S.A.
Dzięki wsparciu Wolontariuszy, Sektora Państwowego i Biznesu, możemy wspólnie przeciwdziałać bezrobociu wśród młodych osób, tworzyć nowe miejsca pracy.

CELE IV EDYCJI PROGRAM YBP

 Udzielenie wsparcia mentoringowego dla 120 początkujących przedsiębiorców.
 Przeprowadzenie ponad 12 szkoleń biznesowych dla ponad 200 początkujących   przedsiębiorców.
 Stworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

 Rekrutacja i przeprowadzenia szkoleń dla co najmniej 44 nowych Mentorów YBP.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MENTORINGOWYM
Program YBP jest przeznaczony dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą założyć firmę, lub już ją prowadzą, ale nie dłużej niż 3-lata. Uczestnik bierze udział w 6-miesięcznym procesie mentoringowym, realizując miesięcznie 1-3 spotkania z mentorem przez cały okres trwania Programu. W każdym miesiącu do mentoringu może przystąpić do 20 nowych uczestników.
Wybór uczestników jest 3-etapowy:
1. Zgłoszenia do mentoringu przyjmowane są do 14 dnia każdego miesiąca, po wypełnieniu formularza.
2. W trzecim tygodniu miesiąca zgłoszenia są analizowane i odbywają się spotkania z kandydatami.
3. W czwartym tygodniu podjęta zostaje decyzja odnośnie zakwalifikowania się do programu.
Pod koniec miesiąca odbywa się warsztat wprowadzający uczestników do mentoringu i projektu. Spotkania uczestników z mentorami będą odbywały się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
Mentoring prowadzony jest w formie wolontariatu. Natomiast uczestnik, przystępując do programu mentoringu, proszony jest o wpłacenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100zł, która przeznaczona jest na cele organizacyjne fundacji. Opłata rejestracyjna potwierdza motywację i determinację uczestnika do wzięcia udziału w 6-miesięcznym programie mentoringu.

MENTORING W YBP Mentoring YBP to: "Wspieranie osób w osiąganiu tego, co dla nich ważne bez przejmowania odpowiedzialności i robienia tego za nich. Odbywa się poprzez wspomaganie procesów uczenia się, wyznaczania celów, rozumienia rzeczywistości, planowania i mobilizacji do działania. Jest partnerską relacją zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, w której mentor zadaje pytania, wspiera, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą potrzebną przedsiębiorcy."
Cele Mentoringu w YBP to: przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania uczestnika i jego firmy. W Programie YBP mentor to osoba posiadająca doświadczenie biznesowe (przedsiębiorca, menadżer, specjalista), który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z uczniem – startującym przedsiębiorcą. Mentor to też partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu biznesowemu naszych mentorów, jak i przeszkoleniu w zakresie umiejętności coachingowych.
1. Mentoring, jego tematyka i cele, są za każdym razem dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy.
2. Mentorzy przeznaczają swój czas społecznie i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, po to by wspierać przedsiębiorcę w rozwoju.
3. Mentorzy posiadają wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin i ogólną wiedzę rozwojową, co pozwala w odpowiedni sposób budować relację mentoringową i dopasowywać sposób współpracy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Mentor YBP, pracując z przedsiębiorcą metodami mentoringowymi i coachingowymi, wspiera wcielanie w życie pomysłów i pomaga w realizacji celów Przedsiębiorcy na dwa sposoby: stymulując pytaniami oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W pierwszym aspekcie Mentor YBP korzysta ze swojej wiedzy i doświadczenia coachingowego, aby ukierunkowywać Przedsiębiorcę w definiowaniu jego celów, strategii i planu działania. Głównymi narzędziami pracy mentora są: trafne zadawanie pytań, uważne słuchanie i odzwierciedlanie Przedsiębiorcy tego co usłyszał – po to, aby wzbogacać jego świadomość, wiedzę oraz tworzenie własnych strategii działania. W drugim aspekcie wartością dodaną przez mentora jest wiedza i doświadczenie biznesowe, oferowane w postaci: dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, rad, sugestii i analiz. W tej części Mentor opiera się o swoją wiedzę i ekspertyzę wzbogacając zasoby wiedzy przedsiębiorcy, omawia i ocenia warianty postępowania, doradza w zależności od specjalizacji w różnych obszarach funkcjonowania firmy.

SZKOLENIA I WARSZTATY BIZNESOWE W YBP

Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków biznesu, zajmujących się zawodowo wspieraniem firm i ludzi w rozwoju. Ich tematyka wypracowana została na podstawie wiedzy i doświadczeń pracy z ponad 500 początkującymi przedsiębiorcami, oraz realizacji 15 projektów Unijnych.
Podczas IV edycji programu YBP początkujących przedsiębiorcy będą mieli okazje wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach w ramach inicjatywy „Kompas Przedsiębiorczości”. Za każdym razem będzie prowadzona nowa, otwarta rekrutacja do udziału w poszczególnych szkoleniach. Szkolenia będą odbywały się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
Szkolenia i warsztaty w YBP prowadzone są w dwóch formach:
1. Od lipca 2014 w formie otwartych szkoleń i warsztatów, na które początkujący przedsiębiorcy zapisują się oddzielnie w zależności od indywidualnych potrzeb i dostępności czasowej. Informację o szkoleniach na bieżącą publikowane są na naszej stronie internetowej, Fanpage’u i stronach naszych partnerów.
2. W ramach Projektu Katalizator Rozwoju Firmy, który odbędzie się na jesieni i potrwa pół roku. Będzie to kompleksowy cykl 6 warsztatów i szkoleń, zaprojektowany w oparciu o badanie potrzeb, w którym każde ze szkoleń nawiązuje do siebie tematyką i stanowi uzupełnienie poprzedniego.
Przykładowe tematy to: Budowanie Wizji i Strategii Firmy, Tworzenie Modeli Biznesowych, Sprzedaż i obsługa Klienta, Skuteczny Marketing, Zarządzanie sobą w czasie i Budowanie Planów Długoterminowych.

PARTNERZY I WSPÓŁPRACA
YBI od 2000 roku pomaga młodym ludziom z całego świata stawać się świadomymi przedsiębiorcami. Program YBP od 2007 roku wspiera początkujących przedsiębiorców w założeniu i rozwoju ich działalności. Z roku na rok rozszerza obszar i zasięg wsparcia, aby docierać do młodych osób z całej Polski i szerzyć ideę mentoringu w społeczeństwie. Skuteczne działanie oraz realizowanie  projektów skierowanych do początkujących przedsiębiorców możliwe jest dzięki prowadzeniu partnerskiej polityki w stosunku do  partnerów, sponsorów i współpracowników YBP. Partnerska polityka oparta jest na zasadach otwartości, współpracy, szczerości, oraz założeniu osiągania obustronnych korzyści.

Kontakt:

biuro@ybp.org.pl
http://www.ybp.org.pl

Strona wykorzystuje pliki cookie