Biuro Karier

Wersja do wydruku

Celem działania Uczelnianego Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w wejściu na współczesny rynek pracy, co w konsekwencji ma doprowadzić do zdobycia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Kierunki działalności biura:

 • poszukiwanie ofert pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z firmami oraz placówkami branży turystycznej i hotelarskiej,
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w celu pozyskania ofert pracy w kraju i za granicą,
 • gromadzenie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji ( kursach językowych, studiach podyplomowych, studiach zagranicznych ),
 • organizacja warsztatów przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy, obejmujących między innymi doradztwo zawodowe, sztukę autoprezentacji, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
 • ciągłe uaktualnianie informatorium zawierającego m.in.:
  a) oferty pracy stałej , dorywczej i sezonowej
  b) informacje o targach pracy
  c) prasę codzienną z ofertami pracy
  d) wzory pisania życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych
  e) opisy technik rekrutacji stosowanych przez pracodawców
  f) informacje dotyczące uruchomienia własnej działalności gospodarczej
  g) informacje o zasadach udzielania kredytów dla studentów

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Uczelniane Biuro Karier
80-239 Gdańsk
ul. Miszewskiego 12/13 (pokój A-05)

Tel . (058) 520 26 14 w. 131
Fax. (058) 345 41 82
e-mail: wstih@wstih.pl (z dopiskiem w temacie: "Do Biura Karier")

Strona wykorzystuje pliki cookie