Biuro Karier - Porady

Wersja do wydruku

JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS

Curriculum vitae (termin pochodzi z łac.- przebieg życia), w skrócie CV, to krótki życiorys (przede wszystkim zawodowy), mający zainteresować pracodawcę Twoją osobą i spowodować zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Właściwie napisane CV powinno zawierać przede wszystkim:

Dane personalne:

 • a) imię i nazwisko- z reguły umieszcza się w lewym górnym rogu, napisane dużymi literami. Podawaj zawsze pełne imię
 • b) aktualny adres - umieszczamy pod nazwiskiem. Nie zapomnij o kodzie pocztowym i numerze telefonu (najpierw nr stacjonarny, potem telefon komórkowy). Dobrze jest również podać adres e-mail.
 • c) każde CV powinno zawierać datę urodzenia oraz informację o stanie cywilnym. Pamiętaj o zdjęciu, jeśli wymaga tego pracodawca.

Cel zawodowy:

Nie stanowi obowiązkowej części CV. Warto go umieścić wtedy, gdy jesteś absolwentem uczelni, szukasz pierwszej pracy i zamierzasz wysłać swoje dokumenty do różnych firm lub wtedy, gdy pracodawca nie oczekuje listu motywacyjnego. Postaraj się określić go maksymalnie krótko. Sprecyzuj dziedzinę, w której chcesz pracować, wymień funkcję, jaką chciałbyś pełnić.

Wykształcenie:

W trosce o czytelność Twojego CV zrezygnuj z informacji o wykształceniu podstawowym i średnim, jeżeli skończyłeś studia wyższe. Jeżeli skończyłeś specjalistyczną szkołę średnią np. technikum, ogranicz informacje do nazwy szkoły, miejscowości i profilu klasy. W tej części podaj:

 • a) informacje o ukończeniu szkół (nie zapomnij o datach) oraz o uzyskanych stopniach naukowych
 • b) dane na temat ukończonych kursów i szkoleń (podawaj zawsze nazwę uzyskanych certyfikatów oraz wymień organizację, która prowadziła szkolenie lub kurs)
 • c) informacje o wyróżnieniach, stypendiach naukowych, udziale w ważnych seminariach

Doświadczenie zawodowe:

W odwrotnej kolejności chronologicznej podaj pełne nazwy i adresy firm, w których pracowałeś (pracujesz). Ważny jest również zakres pełnionych przez Ciebie obowiązków. Opisowi zakresu może towarzyszyć lista osiągnięć zawodowych wraz z opisem samodzielnie wykonywanych projektów. Jeśli masz małe doświadczenie zawodowe podaj informacje o innych formach działalności, które mogą pokazać, że jesteś osoba przedsiębiorczą, kreatywną., pracowitą. Tu napisz o praktykach, stażach i krótko wykonywanych pracach, o aktywności w samorządzie studenckim, działalności wolontariackiej.

Dodatkowe umiejętności:

Można je podać łącznie lub uporządkować w kilka grup. Pamiętaj jednak, aby podawać te umiejętności, które mają związek z obowiązkami na konkretnym stanowisku i mogą okazać się ważnym atutem w poszukiwaniu pracy:

 • a) znajomość języków obcych (koniecznie określ stopień ich opanowania)
 • b) obsługa komputera (wymień znane Ci programy komputerowe )
 • c) obsługa urządzeń biurowych
 • d) prawo jazdy

Zainteresowania:

Pisanie w CV o zainteresowaniach nie jest konieczne, ale ciekawe hobby może podnieść Twoją atrakcyjność jako kandydata

Referencje:

Referencje profesorów, którzy byli promotorami lub Najlepiej posłuż się sprawdzoną formułą: Referencje dostępne na życzenie. Nazwiska, adresy, numery telefonów polecających Cię osób przedstawisz pracodawcy, gdy sobie tego zażyczy. Szczególnie dobre wrażenie mogą wywrzeć referencje udzielone Ci przez twoich obecnych lub byłych szefów, czy recenzentami Twoich prac. Pamiętaj jednak, że nietrafny dobór rekomendujących Cię osób (np. mających o Tobie niesprecyzowaną opinię ) może tylko zaszkodzić. Zawsze wcześnie poinformuj mających udzielić rekomendacji, iż zamierzasz podać ich nazwiska i uzyskaj na to ich zgodę !) Pod życiorysem podpisz się odręcznie i czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem.

Na końcu CV nie zapomnij umieścić klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych. Musi ona być podpisana odręcznie i czytelnie: "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)".

Pamiętaj także, aby:

 • Twoje CV było krótkie, najlepiej jednostronne, chyba, że posiadasz duży dorobek zawodowy
 • Unikać schematów, a z dostępnych wzorów zaczerpnij tylko inspirację
 • Dokonać selekcji podawanych informacji " pod konkretne ogłoszenie rekrutacyjne"
 • Zadbać o schludną, przejrzystą formę CV, bez zbędnych ozdobników
 • Nie robić prostych błędów edytorskich, nasuwających wniosek, że nie jesteś dokładny i skrupulatny i nie przywiązujesz wagi do szczegółów
 • Nie bagatelizować roli poprawności stylistycznej wypowiedzi i spójności koncepcji
 • Nie używać skrótów, najważniejsze informacje zaznaczyć poprzez "wytłuszczenie".

Komputerowa selekcja:

W dużych, międzynarodowych koncernach, do których aplikuje ogromna liczba absolwentów, selekcja zaczyna się zwykle od formularza aplikacyjnego. Tutaj również należy dokładnie przemyśleć każde słowo, które się wpisuje. Przede wszystkim trzeba maksymalnie podporządkować się formie, jaką narzuca formularz. Niektóre firmy dostają tak wiele aplikacji, że nie są w stanie ich przeczytać. Dlatego wprowadziły formularze, których wstępnej selekcji dokonuje komputer ze specjalną przystawką skanującą. Taki test najczęściej można rozpoznać po tym, iż musimy go wypełniać ołówkiem i drukowanymi literami, a na brzegu kartki znajduje się coś na kształt kodu kreskowego dla komputera. Ważne jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych w formularzu oraz czytelne pisanie. Inaczej formularz nawet nie dotrze na biurko potencjalnego pracodawcy.

LIST MOTYWACYJNY

Każdemu wysyłanemu życiorysowi powinien towarzyszyć list motywacyjny. Ma on przekonać pracodawcę, że warto spotkać się z Tobą, gdyż jesteś osobą,, której zatrudnienie przyniesie firmie wiele korzyści.

List motywacyjny to swego rodzaju reklama Twojej osoby, pokreślenie cech , które sprawiają, że jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko.

List motywacyjny nie może być powieleniem CV, lecz powinien rozbudowywać te elementy życiorysu, które są dla pracodawcy najbardziej istotne. Właśnie w liście motywacyjnym możesz umieścić dodatkowe informacje o swojej osobie. Jest to pismo mniej formalne niż życiorys i pozwala na przedstawienie swoich atrybutów, wykazanie się inicjatywą i entuzjazmem oraz podkreślenie indywidualności.

Każdy list motywacyjny powinien w lewym, górnym rogu zawierać dane osoby aplikującej(łącznie z aktualnym adresem, numerami telefonów i e-mailem).

W prawym, górnym rogu należy umieścić miejscowość i datę. Nieco poniżej powinny znajdować się dane potencjalnego pracodawcy. Wskazane jest, aby list adresować do konkretnej osoby. Jeśli więc jest to możliwe, trzeba dowiedzieć się kto w danej firmie rozpatruje zgłoszenia kandydatów i do tej osoby skierować list.

Właściwy list motywacyjny powinien poprzedzić formalny zwrot do adresata np. Szanowny(a) Pan(i), w kolejnym wierszu należy opisać stanowisko tej osoby, a następnie nazwę oraz adres firmy.

Zasadniczą część listu można podzielić na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Inaczej napiszesz wstęp, jeśli odpowiadasz na konkretne ogłoszenie (koniecznie podaj numer oferty !), inaczej, gdy po prostu chciałbyś pracować w danej firmie i liczysz na ewentualne wakaty.

W pierwszym przypadku na wstępie informujesz, o jakie stanowisko ubiegasz się i w jaki sposób dowiedziałeś się o wakacie (tytuł prasowy i data publikacji ogłoszenia lub wymień osobę, od której dowiedziałeś się o wakacie)

W drugim przypadku napiszesz, dlaczego chciałbyś pracować w tej firmie, w jakim dziale i ewentualnie na jakim stanowisku. Wstęp powinien być zwięzły i jasno sfomułowany.

W rozwinięciu powinieneś przekonać potencjalnego pracodawcę, dlaczego właśnie Ciebie powinien zatrudnić w swojej firmie. Opisz swoje zalety, wykształcenie i doświadczenie, które predysponują Cię na dane stanowisko.

Nie powtarzaj jednak informacji, które zawarłeś w życiorysie, jedynie zinterpretuj je. Podkreśl wyłącznie te swoje cechy i kwalifikacje, które odpowiadają wymogom stawianym danemu stanowisku pracy. Jeśli napiszesz o wszystkim, co umiesz, list stanie się chaotyczny i niezrozumiały. Mile widziana przez pracodawców jest informacja o planowanym przez Ciebie rozwoju zawodowym.

W tym miejscu powinna się tez znaleźć informacja o Twoich cechach osobowych, ale tylko tych, które mogą być przydatne na stanowisku pracy, o które ubiegasz się np.: umiejętność szybkiego uczenia się, pracy w grupie itp.

W zakończeniu napisz, że byłoby Ci miło, gdyby pracodawca zechciał się spotkać z Tobą, gdyż mógłbyś wtedy bezpośrednio przedstawić swoją osobę oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania, które nasunęły się w trakcie czytania Twojego listu i życiorysu.

List zakończ słowami: "Z poważaniem". Poniżej powinien znajdować się odręczny podpis.

Pamiętaj:

 • aby treść listu była zwięzła ( powinien zmieścić się na jednej stronie A4, powinien być napisany na dobrej jakości papierze, w schludnej, czytelnej formie, każda myśl powinna być zawarta w oddzielnym akapicie)
 • aby podkreślić tylko te cechy, które odnoszą się do stanowiska pracy, o które ubiegasz się
 • bądź konkretny: zamiast "mam doświadczenie w zarządzaniu" napisz: "zarządzałem 10-osobowa grupą"
 • bądź przekonujący: zamiast "wydaje mi się, że sprawdzę się w roli kierownika recepcji" napisz: "potrafię podołać obowiązkom kierownika recepcji"
 • list motywacyjny nie powinien informować o Twoich oczekiwaniach finansowych, chyba, że jest to formalne życzenie pracodawcy, zawarte np. w ogłoszeniu.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jak przekonać do siebie przyszłego pracodawcę ?

Zanim pójdziesz na rozmowę, zbierz informacje o firmie. Dowiedz się od kiedy istnieje, czym się zajmuje, ile osób zatrudnia. Bardzo często rekrutujący badają, jak przygotowaliśmy się do spotkania. Naszą wiedzę sprawdzają na wiele sposobów, np. pytają , co myślimy o ostatnim produkcie firmy albo jak podobała się nam ostatnia akcja promocyjna. Brak zainteresowania Twoim ewentualnym pracodawcą nie świadczy o Tobie dobrze. Poszukaj także informacji o tym, jaką pozycję na rynku zajmuje firma, jaka jest rotacja pracowników, czy ma szanse rozwoju. To Ci się przyda, aby ocenić, czy firma jest stabilna i warto ubiegać się w niej o pracę.

Jakich informacji szukać ?

 • Wielkość firmy - ile osób zatrudnia, ile ma oddziałów, czy ma oddziały za granicą
 • Wysokość sprzedaży - czy jej dochody rosną, czy maleją, czy ostatnio rozwinęła swoja działalność, a może dokonała ważnych inwestycji
 • Właściciele - do kogo firma należy, jacy są jej główni udziałowcy, z jakich krajów pochodzą

Gdzie szukać informacji o firmie ?

 • Internet - nazwę firmy wpisz w wyszukiwarce, dowiesz się co o firmie piszą inni, obiektywne informacje znajdziesz w portalach gospodarczych. Możesz też spróbować zebrać informacje na stronach dyskusyjnych
 • Strona internetowa - każda szanująca się firma ma swoją stronę internetową. Pamiętaj jednak, że strony przygotowane są na zlecenie firmy, więc daleko im od obiektywizmu. Przeglądając wskaźniki ekonomiczne, zwróć uwagę , kiedy strona była uaktualniana. Zdarza się , że informacje pochodzą sprzed wielu miesięcy i chwalenie się taką wiedzą może być poważnym faux pas.
 • Prasa, skorzystaj z archiwum prasowego, zobacz, w jakich artykułach pojawia się firma. A może skarżyli się na nią klienci ?. Zajrzyj do prasy lokalnej. Tu znajdziesz wiele wiadomości o mniejszych firmach, o których ogólnopolskie tytuły nie wspominają.
 • Siedziba, zobacz jak wygląda siedziba firmy - czy to nowoczesny biurowiec, czy prywatne mieszkanie.

Przygotuj się.

 • Co oferujesz, pomyśl co jesteś w stanie zaoferować firmie, czy Twoje wykształcenie, cechy osobowościowe i ewentualne doświadczenie zawodowe mogą być wykorzystane na stanowisku pracy, o które ubiegasz się
 • Poćwicz odpowiedzi, oczywiście nie możesz przewidzieć wszystkich pytań, jakie pojawia się w trakcie rozmowy, ale znakomita większość bywa podobna. Unikaj banalnych odpowiedzi.

Oto przykładowe pytania:

Obszar osobowościowy:
Proszę opowiedzieć o sobie. Jakie są Twoje słabe/mocne strony. Proszę opowiedzieć o jakiejś sytuacji stresowej, w której znalazłeś się w ostatnim czasie. Jak sobie poradziłeś ? Czy podejmujesz ryzyko ? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach ? Z jakimi osobami pracuje Ci się najlepiej / najgorzej ? Jakie cechy powinien mieć szef ? Jak spędzasz wolny czas ? Co ostatnio czytałeś ? Gdybyś miał milion złotych, na co byś go przeznaczył ?

Obszar zawodowy:
Dlaczego szukasz pracy ? Na czym polegała Twoja ostatnia praca ? Z jakich powodów zmieniłeś swoje dotychczasowe miejsce pracy ? Co robiłeś w czasie, którego nie ująłeś w CV ? Jaki jest Twój największy sukces zawodowy ? Jak wyobrażasz sobie pracę na tym stanowisku ? Jakie są Twoje umiejętności negocjacji ? Proszę uzasadnij. W jakich dziedzinach jesteś najlepszy, a z czym radzisz sobie najgorzej ?

Obszar motywacyjny:
Dlaczego zainteresowałeś się naszą ofertą ? Czy nasza firma jest jedyną, do której wysłałeś swoje CV? Proszę przekonać mnie, że jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko. Czego spodziewasz się po pracy w naszej firmie ? Jakie są Twoje wymagania płacowe ? W jakim stopniu jesteś dyspozycyjny ? Proszę opowiedzieć o swoim największym sukcesie/porażce. Co najbardziej lubiłeś / nie lubiłeś w swojej ostatniej pracy ? Jakiego typu ofertami byłeś zainteresowany w przeszłości ? Co jest dla Ciebie największą motywacją w pracy ? Kto jest dla Ciebie autorytetem ? Ile godzin pracujesz średnio w tygodniu ? Co zamierzasz robić za kilka lat ?

Czy oferta jest dla Ciebie - podstawą dobrych wyników jest pozytywne myślenie. Zanim zgłosisz się na rozmowę zastanów się, czy chcesz tę pracę zdobyć i dlaczego. Jeżeli sam będziesz przekonany, że jesteś odpowiednia osobą i bardzo ci na niej zależy, to bez trudu dostrzeże to także rekrutujący podczas rozmowy.

Dzień przed rozmową

 • Ustal marszrutę ! - sprawdź ile czasu zajmie Ci podróż na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej, dodaj 20 minut - gdy wpadniesz spocony, spóźniony, nie zrobisz dobrego wrażenia. Gdy wybierasz się samochodem, dowiedz się, gdzie są miejsca parkingowe
 • Przygotuj strój - Jak się ubrać na rozmowę ? Klasycznie ! Możesz przygotować dwie wersje w zależności od pogody.

W dniu rozmowy

 • Bądź 5 minut przed czasem - nie więcej , aby nie stresować osoby, z która jesteś umówiony
 • Myśl pozytywnie - to ważne ! Przed rozmową przypomnij sobie najśmieszniejszy dowcip i wejdź uśmiechnięty i odprężony - zobaczysz, że rozmowa przebiegnie doskonale
 • Przeczytaj swój życiorys - osoba , z która jesteś umówiony będzie miała Twój życiorys przed oczami - wypada, żebyś dokładnie pamiętał co w nim napisałeś
 • Pamiętaj z kim jesteś umówiony - musisz bezbłędnie pamiętać nazwisko i stanowisko

Rozmowa zaczęła się ...
Specjaliści od rekrutacji przyznają, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze !

 • Przywitaj się - wyraźnie przedstaw się i podaj rękę (zwykle pierwszy wyciąga konsultant, bo on jest gospodarzem ). Ważne jest, jak podajesz rękę - niech będzie to zdecydowany ruch i mocny uścisk. Zbyt delikatny uścisk świadczy o niezdecydowaniu !
 • Zapytaj, czy możesz usiąść, wybierając miejsce do siedzenia dostarczasz osobie rekrutującej informacji o sobie. Jeżeli usiądziesz obok konsultanta, to oznacza, że jesteś nastawiony na współpracę, traktujesz go jako partnera. Miejsce naprzeciw może świadczyć o rywalizacji, oczywiście nie wtedy, gdy sam Ci je wskaże. Nie przesadzaj z gestykulacją, ogranicz tiki nerwowe - nie stukaj nerwowo długopisem. Zachowuj się naturalnie.
 • Zacznij od pogawędki, powiedz coś miłego rekrutującemu, pochwal (z umiarem) siedzibę firmy, miłą recepcjonistkę, Osoba rekrutująca, mimo, że biegle operuje wszelkimi narzędziami psychologicznymi, takiej lekkiej manipulacji na pewno podda się z przyjemnością. Nie unikaj jej wzroku, ale też nie przesadzaj z wpatrywaniem się ! Pamiętaj, że lepiej okazać lekkie zdenerwowanie niż zbytnią pewność siebie.
 • Słuchaj uważnie - pozwól rekrutującemu zadać pytania, nie przerywaj
 • Odpowiadaj pełnymi zdaniami, jasno i wyczerpująco
 • Zadawaj pytania - zainteresuj się swoim przyszłym pracodawcą, zapytaj o zakres przyszłych obowiązków, szanse rozwoju
 • Pochwal się swoim doświadczeniem
 • Pokaż, ze jesteś przygotowany, zdobyte informacje o firmie wpleć zręcznie w swoje odpowiedzi
 • Pytaj o efekty, podziękuj rekrutującemu za poświęcony czas. Zapytaj kiedy dokładnie możesz spodziewać się wyniku rozmowy i w jaki sposób skontaktuje się z Tobą.

Po rozmowie ...

 • zadzwoń, jeżeli minął, kiedy firma miała odezwać się . Zapytaj o wynik rozmowy. To nic złego, że dopytujesz się , świadczy to jedynie o Twoim zainteresowaniu.
 • a gdy Cię nie chcą..... jeżeli nie otrzymasz propozycji pracy, spróbuj dowiedzieć się, co zdecydowało o odmowie, może następnym razem uda Ci się uniknąć tego błędu !

Podczas rozmowy nie możesz:

 • Zaczynać rozmowy od pytania o zarobki i czas pracy - o pensję i warunki pracy zapytaj, kiedy już wiesz, na czym będzie polegała Twoja praca i jakie są wymagania pracodawcy.
 • Odpowiadać na pytania bez zastanowienia
 • Krytykować byłych pracodawców
 • Denerwować się słysząc niedyskretne pytania - często są zadawane po to, by zobaczyć, jak sobie z nimi poradzisz
 • Palić, nawet jeżeli otrzymasz na to pozwolenie

POWODZENIA !!!

LITERATURA

Ułatwi Ci efektywne wejście na rynek pracy

 • "Praktyczny poradnik poszukiwania pracy" - Bronisław Szydłowski
 • "Jak napisać CV, list motywacyjny" - Magdalena Chrzanowska
 • "Motywowanie do zwycięstwa" - Richard Denny
 • "Automotywacja na 101 sposobów" - Christine Ingham
 • "Anatomia biznesu - podejmowanie decyzji" - John Adair
 • "Wywieranie wrażenia na innych, o sztuce autoprezentacji" - Mark Leary
 • "Wywieranie wpływu na ludzi " - Robert Cialdini
 • "Od asertywności do dojrzałości" - Witold Pogorzelski
 • "Kreowanie świetnych pomysłów na 101 sposobów" - Timothy Foster
 • "Jak być asertywnym" - Patrycia Mansfield
 • "Oferta pracy" - Alan Fowler
 • "Interview, czyli rozmowa kwalifikacyjna" - Penny Hackett
 • "Jak znaleźć dobrą pracę" - Ewa Sawicka
 • "Jak rozmawiać szukając pracę" - Zdzisław Uniszewski
 • "Umiejętności lidera" - Halina Sierpińska

 

Strona wykorzystuje pliki cookie