ABC Menadżera – teoria i praktyka zarządzania w pigułce

**Tytuł:** ABC Menadżera – teoria i praktyka zarządzania w pigułce

**Cel biznesowy:** Wyposażenie początkujących menedżerów w podstawowe narzędzia i umiejętności zarządzania, które poprawiają efektywność pracy, relacje w zespole oraz doprowadzają do osiągania celów biznesowych.

**Program:**

1. **Wstęp: Rola menadżera w nowoczesnej organizacji**
– Co to znaczy być menedżerem w XXI wieku?
– Wyzwania i oczekiwania względem współczesnych liderów

2. **Skuteczna komunikacja**
– Podstawy komunikacji interpersonalnej
– Jak skutecznie przekazywać informacje i odbierać feedback?
– Narzędzia do efektywnej komunikacji w zespole

3. **Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu**
– Rozpoznawanie i regulacja własnych emocji
– Jak zrozumieć emocje innych i jak na nie reagować?
– Praktyczne ćwiczenia z zakresu inteligencji emocjonalnej

4. **Skuteczne delegowanie**
– Jak i kiedy delegować zadania?
– Kluczowe aspekty procesu delegowania
– Jak monitorować postępy i dawać feedback po delegowaniu zadań?

5. **Rozwój osobisty menedżera**
– Techniki samodoskonalenia i autorefleksji
– Narzędzia do planowania własnej ścieżki kariery
– Jak korzystać z mentorstwa i coachingu?

6. **Rozwój zespołu**
– Jak diagnozować potrzeby rozwojowe członków zespołu?
– Techniki motywowania i inspirowania pracowników
– Szkolenia, warsztaty i inne narzędzia wspierające rozwój zespołu

7. **Zamykanie: Wizja przyszłości i dalsze kroki**
– Jakie są kluczowe trendy w zarządzaniu i jak się do nich przygotować?
– Planowanie dalszej ścieżki rozwoju jako menedżer

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję pracować nad konkretnymi przypadkami i sytuacjami z życia zawodowego. Ćwiczenia indywidualne i grupowe będą miały na celu wzmocnienie nabytych umiejętności i przygotowanie menedżerów do praktycznego ich zastosowania.

Ułatwienia