ABC Menedżera Gastronomii

**Tytuł:** ABC Menedżera Gastronomii – od koncepcji do efektywnego zarządzania

**Cel biznesowy:** Przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania pionem gastronomii, zrozumienie kluczowych aspektów operacyjnych, finansowych i marketingowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usług gastronomicznych.

**Program:**

1. **Wprowadzenie do zarządzania pionem gastronomii**
– Co to znaczy być menedżerem w branży gastronomicznej?
– Główne wyzwania i szanse w zarządzaniu outletami gastronomicznymi.

2. **Audyt i analiza działalności operacyjnej**
– Jak przeprowadzić skuteczny audyt?
– Analiza wyników audytu i wyciąganie wniosków.

3. **Tworzenie efektywnej struktury organizacyjnej**
– Jak skutecznie zorganizować pion gastronomii?
– Kluczowe role i odpowiedzialności.

4. **Standardy i procedury operacyjne**
– Dlaczego są ważne?
– Proces tworzenia i wdrażania standardów.

5. **Koncepcja outletów gastronomicznych**
– Jakie elementy należy uwzględnić?
– Znaczenie innowacyjności i dostosowywania się do trendów rynkowych.

6. **Marketing w gastronomii**
– Jak promować outlety gastronomiczne?
– Kluczowe strategie marketingowe dla różnych typów outletów.

7. **Analiza finansowa i wskaźniki operacyjno-finansowe**
– Jakie wskaźniki są najważniejsze?
– Interpretacja wyników i podejmowanie decyzji biznesowych.

8. **Optymalizacja kosztów**
– Kluczowe obszary do analizy.
– Narzędzia i techniki do efektywnej optymalizacji.

9. **Bezpieczeństwo żywności**
– Wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem.
– Jakie procedury i standardy są kluczowe?

10. **Studia przypadków i ćwiczenia praktyczne**
– Przykłady z życia wzięte – co poszło dobrze, a co można było zrobić lepiej.
– Omówienie strategii i działań różnych outletów gastronomicznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów w branży gastronomicznej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć praktyczne narzędzia do skutecznego zarządzania. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń i praktycznych ćwiczeń.

Ułatwienia