eDziekanat

Wersja do wydruku

Udostępniamy serwis eDziekanat. Jeżeli odwiedzisz serwis pierwszy raz, to wybierz funkcję "Załóż konto" i w pole "Nazwa użytkownika" wpisz Twoje nazwisko plus znak kropki, plus numer albumu (np. kowalski.12345) oraz dowolne, indywidualne hasło. W loginie mogą być użyte polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ł, ż itp.).

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowej zmiany loginu. Aby dokonać takiej zmiany należy osobiście zgłosić się do Dziekanatu Uczelni w godzinach urzędowania.

Nowy login stanie się aktywny w serwisie eDziekanat po upływie około 8 godzin od momentu założenia konta, natomiast zmiana loginu nastąpi po upływie około 8 godzin od momentu wprowadzenia tejże zmiany w Dziekanacie.

Funkcja "Reset hasła" wykona się pomyślnie tylko wtedy, gdy uczelnia posiada aktualny adres e-mail studenta. Zakończenie procedury resetowania hasła przynosi natychmiastowy skutek.

Adres serwisu eDziekanat: https://e-uczelnia.wstih.pl/edziekanat/
Ewentualne problemy w funkcjonowaniu serwisu eDziekanat prosimy zgłaszać na adres e-mail: edziekanat@wstih.pl

Strona wykorzystuje pliki cookie