Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Kurs Menadżer Hotelarstwa

KURSY

Kurs Menadżer Hotelarstwa

 

Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, w tym hotelarskim i gastronomicznym, stosowanych aktualnie w dużych grupach kapitałowych, międzynarodowych systemach hotelowych jak również firmach rodzinnych.
Dodatkowym celem jest nauczenie metod kreowania przez menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw branży turystycznej, silnie dotkniętej kryzysem, bezkonkurencyjnej i dotąd niezagospodarowanej, innowacyjnej przestrzeni rynkowej dla swoich przedsięwzięć hotelowych oraz redefiniowanie strategii ich rozwoju, na skuteczną i rentowną w okresie znacznego spowolnienia gospodarczego i znacznego rozchwiania wskaźników sukcesu (covid19).

Profil uczestnika

Kurs jest przeznaczony dla kadry zarządzającej, pracowników i menedżerów branży HoReCa, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie jak i starterów oraz studentów, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje zawodowe w zakresie kierowania i organizowania obiektami branży turystycznej, hotelowej i gastronomicznej.

Wybrane zagadnienia i tematyka kursu

 • Organizacja i zarządzanie w branży hotelarskiej i gastronomicznej
 • Kreowanie postaw przedsiębiorczych menedżera
 • Budowanie zespołu i komunikacja w biznesie hotelarskim oraz motywowanie i relacje pracownicze
 • Zasoby i ich wykorzystanie w SPA&Wellness
 • Sztuka sprzedaży, formy jej organizacji oraz znaczenie w strukturze hotelu
 • Organizacja, funkcjonowanie i zarządzanie zespołem w gastronomii hotelowej. Organizacja pracy w kuchni
 • Organizacja kongresów, konferencji, wydarzeń integracyjnych
 • Zarządzanie marketingowe i innowacje w branży hotelarskiej
 • Ekonomika i rozwój inwestycyjny hotelarstwa
 • Process improvement i strategia marki oraz produktu
 • Learning conversation- rozmowy edukacyjne z pracownikiem – praca indywidualna/praca w grupach
 • Innowacyjne strategie zarządzania ryzykiem w branży HoReCa w kryzysie
 • Rebranding zasobów, procesów i organizacji

*powyższy plan może ulec zmianie

Opiekun kursu

Opiekunem kursu jest dr inż. Andrzej Sułkowski.

Wykładowcami są osoby pełniące funkcje kierownicze w renomowanych obiektach należących do czołowych, światowych sieci hotelarskich oraz w podległych im jednostkach

KURSY

Menadżer Hotelarstwa

Cena: każdorazowo uzgadniana z klientem

Dla studentów oraz absolwentów WSTiH – 10% zniżki od ceny kursu

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 58 godzin

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: szkolenia@wstih.pl
tel. tel. + 48 692-881-263

Ułatwienia