Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Master Programme

Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
- weekendowe i e-learning

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

1. stacjonarne – w siedzibie Uczelni, zajęcia od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8:00 do 20:00
2. niestacjonarne – weekendowe – zajęcia w siedzibie Uczelni, w soboty i niedziele, 10 zjazdów w semestrze
3. e-learning –

Studia II stopnia z Business english – stacjonarne 3 semestralne – Możesz zdobyć tytuł magistra w 1,5 roku

Studia II stopnia z Business english – niestacjonarne 4 semestralne – w trybie weekendowym i e-learning

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia magisterskie
(II stopnia)

Studia magisterskie możesz je rozpocząć posiadając dowolny tytuł licencjata.
Jeśli chcesz zdobyć tytuł magistra szybciej, wybierz studia magisterskie stacjonarne – trwają 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku.
Studia niestacjonarne trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Studia niestacjonarne są realizowane:
– w trybie weekendowym (10 weekendów w semestrze, soboty i niedziele) albo
– w trybie e-learning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (zajęcia na Uczelni odbywają się wówczas 2 lub 3 razy w roku i trwają cały tydzień).

Jeżeli student znajduje się w wyjątkowej sytuacji, może ubiegać się o indywidualną organizację studiów, dającą dodatkową elastyczność.

Niespotykana, przyjazna atmosfera

Studenci cenią WSTiH nie tylko za jakość kształcenia, ale także za panującą atmosferę

Studiuj z nami!

Oferujemy korzystne ulgi oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY

Ułatwienia