;

Barista

KURSY

Barista

Cel kursu

Przekazanie umiejętności praktycznych pracy baristy.

Profil uczestnika

Kurs przeznaczany jest dla pracowników oraz właścicieli obiektów gastronomicznych takich jak: cukiernie, kawiarnie, bary kawowe, restauracje. W kursie mogą wziąć udział także studenci i uczniowie, którzy swój przyszły lub tymczasowy zawód wiążą z umiejętnością profesjonalnego przygotowywania napojów na bazie kawy.

Program kursu

 • profesjonalny wygląd i prezencja baristy w kreowaniu pozytywnego wizerunku obiektu gastronomicznego
 • przygotowanie stanowiska pracy baristy
 • terminologia i funkcjonowanie sprzętu baristy
 • rodzaje stosowanego szkła i miary napojów
 • charakterystyka gatunków kaw
 • technologia produkcji kawy
 • kwalifikacje i zakres obowiązków baristy
 • techniki przygotowywania i metody parzenia kawy: dozowanie, dystrybucja, tamping
 • alternatywne sposoby parzenia kawy
 • metody profesjonalnego serwowania kawy, dodatki i zdobienia
 • napoje kawowe
 • obsługa klienta w kawiarni
 • psychologia sprzedaży

Kadra i opiekun kursu

Wykładowcami na kursie są doświadczeni bariści pracujący w renomowanych hotelach, kawiarniach i restauracjach.

KURSY

Barista

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia