;

Business english

KURSY

Business english

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie kompetencji w zakresie technik marketingowo-zarządczych w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z biznesem, z wykorzystaniem praktycznej nauki języka angielskiego. Podczas zajęć duży nacisk kładzie się na tzw. umiejętności miękkie, które są cenione na współczesnym rynku pracy (np. komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego i radzenie sobie ze stresem lub w trudnej sytuacji).

Profil uczestnika

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcieliby podwyższyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz sprawnego poruszania się w międzynarodowym świecie biznesu na stanowiskach kierowniczych.

Program kursu

Zagadnienia realizowane na  kursie dotyczą nauk ekonomicznych ukierunkowanych na  biznes oraz nauk filologicznych, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii w nauczaniu i jednoczesne zgłębienie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach. Przedmioty specjalistyczne zawarte w planie studiów związane z biznesem pozwalają na uzyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie pracy we współczesnych korporacjach, planowaniu własnego biznesu, marketingu i zarządzaniu zespołem.

 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja międzykulturowa
 • tworzenie biznesplanu
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • finansowanie biznesu i finanse w biznesie
 • praktyczna nauka języka angielskiego w biznesie
 • podstawy tłumaczenia specjalistycznego
 • korespondencja handlowa w języku angielskim
 • wystąpienia publiczne w języku angielskim
 • zarządzanie, w tym w sektorze HorReCa
 • techniki sprzedaży i negocjacji

Kadra i opiekun kursu

Wykładowcami na kursie są trenerzy językowi, wykładowcy akademiccy oraz osoby pełniące funkcje kierownicze.

KURSY

Business english

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia