;

Fitness & Diet Coach

KURSY

Fitness & Diet Coach

Cel kursu

Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o zdrowym stylu życia, współczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego dla osób w różnym wieku, stanie fizjologicznym i o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej, zapoznanie się z szeroko pojętą tematyką dietetyki oraz wellness, skuteczne zarządzanie czasem.

Profil uczestnika

Kurs przeznaczany jest dla pracowników klubów i ośrodków sportowych oraz rekreacyjnych, centrów odnowy biologicznej, trenerów personalnych, doradców zawodowych, pracowników stref SPA & Wellness, dietetyków oraz coachów żywieniowych.

Program kursu

 • coaching dietetyczny- ujęcie psychologiczne
 • rodzaje oraz zasady układania diet i ich realizacja
 • wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia na zachowanie zdrowia człowieka
 • oddziaływanie poszczególnych składników odżywczych na przemiany metaboliczne organizmu człowieka
 • postępowanie żywieniowe w zależności od stanu zdrowia i zagrożenia rozwojem przewlekłych chorób dietozależnych
 • żywienia człowieka i prewencja zdrowia
 • postępowanie w poradnictwie żywieniowym dotyczącym klienta indywidualnego i żywienia zbiorowego
 • suplementacja
 • coaching fitness- ujęcie psychologiczne
 • metodologiczne podstawy układania programów treningowych
 • rodzaje treningów i sposoby ich doborów

Kadra i opiekun kursu

Wykładowcami na kursie są trenerzy kulturystyki i fitness, specjaliści żywieniowcy, sędziowie kulturystyki i fitness, coachowie dietetyczni.

KURSY

Fitness & Diet Coach

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia