;
Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Instruktor Nordic Walking

KURSY

Instruktor Nordic Walking

Cel kursu

Zdobycie umiejętności prowadzenia oraz planowania zajęć Nordic Walking w różnym terenie, z dostosowaniem do wieku oraz poziomu sprawności ćwiczących.

Profil uczestnika

• studenci i absolwenci uczelni o profilach sportowych, medycznych, turystycznych i innych pokrewnych;
• fizjoterapeuci, instruktorzy sportu, osoby związane z turystyką i rekreacją ruchową;
• pracownicy hoteli, pensjonatów, szpitali, domów seniora;
• osoby pracujące w oświacie: nauczyciele, przewodnicy, wychowawcy;
• oraz wszystkie osoby, którym tematyka sportu i zdrowia nie jest obca.

Program kursu

  • Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki Nordic Walking (rys historyczny, cele i wartości treningu NW, charakterystyka sprzętu używanego w Nordic Walking). Przedstawienie wyników badań nad NW, omówienie zalet i wad marszu z kijkami.
  • Wybrane zagadnienia teorii i metodyki treningu zdrowotnego.
  • Prawidłowy dobór długości kijów.
  • Metodyka nauczania prawidłowej techniki: podstawowej, zaawansowanej, sportowej; rozgrzewka, zabawy plenerowe, ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia doskonalące, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia siłowe, ćwiczenia korygujące błędy, stretching, ćwiczenia rozluźniające.
  • Analiza wideo techniki marszu Nordic Walking.
  • Ćwiczenia doskonalące technikę zaawansowaną i sportową.
  • Elementy intensywnego treningu nordic walking: bieg z kijkami, wchodzenie i schodzenie po zboczu, inne intensywne formy marszu.
  • Plan treningowy z doborem odpowiednich ćwiczeń.

 

*na szkoleniu obowiązuje strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych;

*kije nordic walking w trakcie szkolenia są zapewnione przez organizatora (osoby posiadające własny sprzęt mogą zabrać go ze sobą).

Kadra i opiekun kursu

Trener: dr Magdalena Rokicka-Hebel; posiada uprawnienia trenerskie nadane przez Polską Federację Nordic Walking

KURSY

Instruktor Nordic Walking

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania – 14 godzin (2 dni x 7 godzin)

Oświadczenie uczestnika kursu

Warunki ukończenia kursu

Absolwent kursu zdobędzie wiedzę z zakresu prowadzenia profesjonalnego treningu z kijami Nordic Walking oraz zdobędzie uprawnienia instruktorskie.

Kontakt i informacje

Cena: 490 zł

Trener: dr Magdalena Rokicka-Hebel, tel. 503-732-955

Prosimy o dostarczenie dokumentów trenerowi:

– formularz zgłoszeniowy
– oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kursu
– 2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm
– dowód wpłaty

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: szkolenia@wstih.pl

Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2022

Ułatwienia