;

Język polski dla obcokrajowców

KURSY

Język polski dla obcokrajowców

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie lub poszerzenie kompetencji komunikowania się w języku polskim. Kurs prowadzony jest na różnych poziomach zaawansowania, od podstawowego do średniozaawansowanego, z uwzględnieniem poziomu językowego i oczekiwań słuchaczy oraz ich potrzeb związanych z wykonywanym zawodem (słownictwo i tematyka branżowa). Kurs wzbogacony jest o zagadnienia z zakresu kultury polskiej.
Zajęcia pozwalają słuchaczom podwyższać ich umiejętności komunikacyjne i poznać kulturę polską. Kurs kładzie nacisk na opanowanie i rozwijanie wszystkich umiejętności językowych – słuchania, mówienia, czytania i pisania.
Podczas zajęć duży nacisk kładzie się na cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności miękkie (np. komunikację interpersonalną i wystąpienia publiczne).

Profil uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy chcieliby poznać podstawy języka polskiego lub podwyższyć swe kompetencje w zakresie rozumienia i efektywnego komunikowania się w języku polskim w mowie i piśmie, by podjąć lub kontynuować studia lub pracę w Polsce.

Program kursu

Zagadnienia realizowane na  kursie dotyczą podstaw gramatyki i leksyki języka polskiego oraz doskonalenie wszystkich kompetencji językowych, tj. umiejętności rozumienia jak i posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Kurs realizowany jest na poziomie początkującym lub wyższym, zgodnie z poziomem językowym słuchaczy. Kurs obejmuje zagadnienia języka ogólnego i branżowego (turystyczno-hotelarsko-gastronomicznego).

Zagadnienia leksykalne:

 • Powitania, pożegnania, przedstawianie się
 • Liczby, daty, ceny, waluty
 • Wskazywanie kierunków, instrukcje, zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania
 • Dziękowanie, przepraszanie, rekomendowanie, odradzanie, ostrzeganie
 • Opisy hotelu i dostępnych usług
 • Spędzanie czasu wolnego, formy rekreacji
 • Praca i umiejętności potrzebne do pracy w recepcji, restauracji, spa, na basenie
 • Obsługa klienta w recepcji, restauracji, spa, na basenie
 • Kontakt z klientem: telefonowanie, maile, spotkania
 • Redagowanie pism formalnych, faksów, listów, powiadomień, notatek
 • Żywność i napoje – zamawianie, oferowanie, serwowanie, sposób przygotowania
 • Transport, sposoby podróżowania – informowanie, zamawianie, odwoływanie
 • Zagadnienia kulturowe
 • Opisy ciekawych miejsc turystycznych w Polsce i Trójmieście

Zagadnienia gramatyczne

 • Podstawowe czasy
 • Czasowniki modalne wyrażające przymus, zakaz, umiejętność, powinność
 • Zwroty wyrażające związek przyczynowo-skutkowy
 • Liczby i wymiary
 • Strona bierna dla opisu procesów

 Funkcje językowe

 • Obsługa klienta
 • Rozmowy telefoniczne
 • Prośby i pytanie o pozwolenie
 • Rekomendacje
 • Udzielanie instrukcji
 • Przepraszanie, dziękowanie
 • Postępowanie przy zażaleniach

Kadra i opiekun kursu

Wykładowcami na kursie są lektorzy i trenerzy językowi, wykładowcy akademiccy.

KURSY

Język polski dla obcokrajowców

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z zakresu zrealizowanego materiału, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie, na poziomie określonym według CEFR*, wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku.

Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996

ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia