Kurs Menedżer Hotelarstwa

KURSY

Kurs Menedżer Hotelarstwa

Cena: 980 zł

Rekrutacja trwa!
Rozpoczęcie kursu: Październik  2020r.

Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim, stosowanych aktualnie w dużych grupach kapitałowych oraz międzynarodowych systemach hotelowych.

Profil uczestnika

Kurs jest przeznaczony dla pracowników zakładów hotelarskich oraz studentów WSTiH, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje zawodowe.

Program kursu

  • specyfika hotelarstwa
  • zarządzanie jakością w obiektach hotelarskich
  • uwarunkowania prawne hotelarstwa
  • zarządzanie strefą SPA w obiektach hotelarskich
  • podstawy rachunkowości zarządczej w hotelarstwie
  • organizacja pracy i zarządzanie personelem
  • zarządzanie środkami trwałymi
  • marketing i sprzedaż
  • turystyka biznesowa
  • kreowanie i ocena inwestycji w hotelarstwie

Ramowy plan zajęć:

I dzień – Organizacja i zarządzanie w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

II dzień – Budowanie zespołów, motywowanie i relacje pracownicze. Zarządzanie marketingowe i innowacje w branży hotelarskiej. Ekonomika i inwestycyjny rozwój hotelarstwa.

III dzień – Organizacja i funkcjonowanie gastronomii hotelowej. Sztuka sprzedaży, formy jej organizacji oraz znaczenie w strukturze hotelu.

IV dzień – Organizacja i zarządzanie w strefie SPA&Wellness. Organizacja i sprzedaż usług hotelowych

V dzień – Kwalifikacje, szkolenia oraz jakość usług i personelu. Planowanie i organizacja w branży MICE.

VI dzień – Organizacja i zarządzanie zespołem gastronomicznym hotelu. Cele i funkcje poszczególnych komórek organizacyjnych hotelu. Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

VII dzień – Zasoby i ich wykorzystanie w SPA&Wellness. Process improvement i strategia marki oraz produktu. Zarządzanie opinią obiektu hotelowego, gastronomicznego

*powyższy plan może ulec zmianie

Opiekun kursu

Opiekunem kursu jest dr inż. Andrzej Sułkowski.

Wykładowcami są wyłącznie praktycy z branży hotelowej , m. in. z hotelu Hilton i Sheraton.

KURSY

Menedżer Hotelarstwa

Cena: 980 

Dla studentów oraz absolwentów WSTiH – 10% zniżki od ceny kursu

Rozpoczęcie kursu: Październik 2020r.

Rekrutacja trwa!

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 58 godzin

Warunki ukończenia kursu
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu,
sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas kursu. Osoby, które
pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu,
potwierdzające wiedzę z zakresu powyższego programu sygnowanego przez
WSTiH w Gdańsku.
Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996
ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.
Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2020