Kurs Menedżer Hotelarstwa

KURSY

Kurs Menedżer Hotelarstwa

Cena: 980 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Cel kursu

Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim, stosowanych aktualnie w dużych grupach kapitałowych oraz międzynarodowych systemach hotelowych.

Profil uczestnika

Kurs jest przeznaczony dla pracowników zakładów hotelarskich oraz studentów WSTiH spoza specjalności „Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii”, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje zawodowe.

Program kursu

  • specyfika hotelarstwa
  • zarządzanie jakością w obiektach hotelarskich
  • uwarunkowania prawne hotelarstwa
  • zarządzanie strefą SPA w obiektach hotelarskich
  • podstawy rachunkowości zarządczej w hotelarstwie
  • organizacja pracy i zarządzanie personelem
  • zarządzanie środkami trwałymi
  • marketing i sprzedaż
  • turystyka biznesowa
  • kreowanie i ocena inwestycji w hotelarstwie

Opiekun kursu

Kadra naukowa WSTiH, specjaliści oraz kadra menedżerska aktualnie zarządzająca hotelami.

KURSY

Menedżer Hotelarstwa

Cena: 980 
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 58 godzin

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas kursu. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający wiedzę z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
w. 159 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2019