Kurs Menedżer Turystyki Wiejskiej

KURSY

Menedżer Turystyki Wiejskiej

Cena: 1090
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 990 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Trend polegający na coraz większej popularności terenów wiejskich jako celu wypoczynku turystów jest obserwowalny od pewnego czasu i wydaje się zyskiwać na znaczeniu. Jednakże rosnące wymagania gości odwiedzających te tereny powodują potrzebę lepszego spełnienia ich oczekiwań.

Cel kursu

Przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości uzyskiwania dochodu z rozwoju turystyki na terenach wiejskich.

Profil uczestnika

Osoby, które planują rozwinięcie działalności agroturystycznej lub mają ofertę dla turystów i chcieliby optymalnie wykorzystać swój potencjał na terenach wiejskich.

Program kursu

 • istota turystyki wiejskiej,
 • tworzenie produktu turystycznego,
 • rola samorządu w rozwoju turystyki w gminie i regionie,
 • baza noclegowa na terenach wiejskich,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • uwarunkowania prawne w turystyce wiejskiej,
 • bezpieczeństwo żywienia gości,
 • przykłady dobrych praktyk w gminach,
 • zarządzanie i marketing w turystyce wiejskiej,
 • źródła finansowania działalności,
 • różne formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • kształtowanie krajobrazu.

Opiekun kursu

Doświadczeni praktycy, którzy z sukcesami czerpią korzyści z rozwoju turystyki na terenach wiejskich.

Patronat

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

KURSY

Menedżer Turystyki Wiejskiej

Cena: 1090
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 990 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 72 godziny

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas kursu.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
w. 159 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2020