Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Kurs Menadżera Gastronomii

KURSY

Kurs Menadżera Gastronomii

 

Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym. Zapoznanie ze wszystkimi elementami składającymi się na pracę kierownika restauracji, zajazdu, sali biesiadnej, pubu czy baru.

Profil uczestnika

Kurs dedykowany jest dla restauratorów, osób pracujących w gastronomii, studentów pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
Z uwagi na zajęcia praktyczne w obiektach gastronomicznych liczba miejsc jest ograniczona.

Program kursu

 • zarządzanie personelem
 • organizacja procesu dostaw
 • programy informatyczne w gastronomii
 • inwentaryzacja – zakres i zasady
 • bezpieczeństwo sanitarne
 • podstawy zarządzania komunikacją marketingową
 • nowoczesne formy promocji
 • elementy pracy baristy, kelnera, sommeliera
 • finansowe aspekty funkcjonowania gastronomii
 • elementy projektowania zakładów gastronomicznych
 • technika obsługi konsumenta
 • pokaz i omówienie prawidłowego zastosowania wyposażenia zakładu gastronomicznego – zasady doboru zastawy stołowej (porcelana, szkło, sztućce, bielizna stołowa)
 • serwowanie usług restauracyjnych – prezentacja, technika i zasady
 • serwowanie usług barowych – prezentacja, technika i zasady
 • zasady zachowania personelu sali konsumenckiej
 • ocena menedżerska – sposób i zasady oceniania usług gastronomicznych

Kadra

Wykładowcami są osoby pełniące funkcje kierownicze w renomowanych obiektach gastronomicznych

KURSY

Menadżera Gastronomii

Cena: każdorazowo uzgadniana z klientem

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 58 godzin

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: szkolenia@wstih.pl
tel. + 48 692-881-263

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia