Kurs Zarządzanie Turystyką w Regionie

KURSY

Kurs Zarządzanie Turystyką w Regionie

Cena: 750 zł
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 700 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Nowoczesne zarządzanie destynacją turystyczną to zadanie, przed którym stoją samorządy gmin i województw.

Cel kursu

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania turystyką w gminie, aby przyczyniła się ona do zwiększenia zadowolenia zarówno turystów jak i samych mieszkańców.

Profil uczestnika

brak

Program kursu

  • rola samorządu w rozwoju turystyki,
  • efekty rozwoju turystyki w regionie,
  • fundusze europejskie i ich wykorzystanie na rzecz turystyki,
  • marketing miejsc,
  • sieciowy produkt turystyczny,
  • zarządzanie destynacją.

Opiekun kursu

Kadra naukowa WSTiH, specjaliści oraz kadra menedżerska

KURSY

Zarządzanie Turystyką w Regionie

Cena: 750 zł
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 700 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa
Czas trwania: 40 godzin

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas kursu.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
w. 159 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2020