;

Profesjonalna obsługa gościa hotelowego

KURSY

Profesjonalna obsługa gościa hotelowego

Cel kursu

Umiejętność profesjonalnej obsługi klientów trudnych lub wymagających specjalnego traktowania lub pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Zrozumienie zachowania osób reprezentujących odmienne wzorce zachowania i ich akceptacja. Nabycie umiejętności elastycznego komunikowania się z obcokrajowcami. Wzmocnienie asertywnej postawy w relacji z klientami. Diagnozowanie trudnych sytuacji i sposoby radzenia sobie z nimi.

Profil uczestnika

Kurs przeznaczany jest dla pracowników oraz właścicieli obiektów hotelarskich, gastronomicznych oraz firm transportowych. Skierowany jest nie tylko do osób z kadry zarządzającej ale także do pracowników niższego szczebla, którzy obcują w z klientami wymagającymi szczególnego traktowania lub z obcokrajowcami.

Program kursu

 • różne sposoby komunikowania się – komunikacja werbalna i zachowania społeczne, typowe dla różnych kultur, z których wywodzą się klienci zagraniczni
 • różnice kulturowe między kulturą polską a wybranymi kręgami kulturowymi w obrębie stosunku do czasu, etykiety biznesowej, etykiety stołowej, reprezentowanych wartości i postaw, zwyczajów i obyczajów, dystansu przestrzennego itp.
 • przedstawienie różnic dotyczących gestów, uwarunkowań społecznych oraz wpływów religijnych na daną kulturę
 • wskazówki dotyczące prowadzenia dyskusji oraz umiejętności elastycznego kształtowania swojego zachowania i dopasowania sposobu komunikacji do określonej kultury klientów
 • metody reakcji na konflikt, różne potrzeby konkretnych interesariuszy, a także granice zaufania w Polsce w relacji do innych kultur
 • profesjonalne techniki radzenia sobie z trudnymi klientami
 • rodzaje i stopnie niepełnosprawności
 • kwestie prawne a obsługa niepełnosprawnych klientów
 • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas obsługi klienta z niepełnosprawnością w zależności od rodzaju i jej stopnia
 • techniki wsparcia i pomocy dla klientów z niepełnosprawnością
 • umiejętność prawidłowego i bezpiecznego udzielenia pomocy klientowi niepełnosprawnemu
 • savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.

Kadra i opiekun kursu

Trenerami na kursie są specjaliści ds. zagospodarowania turystycznego, menedżerowie hoteli, kierownicy działów obsługi pięter oraz wykładowcy akademiccy.

KURSY

Profesjonalna obsługa gościa hotelowego

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia