;

Profesjonalne sprzątanie obiektów hotelowych i gastronomicznych

KURSY

Profesjonalne sprzątanie obiektów hotelowych i gastronomicznych

Cel kursu

Przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na temat nowoczesnych technik sprzątania i konserwacji obiektów hotelarskich i gastronomicznych.

Profil uczestnika

Kurs przeznaczany jest dla pracowników oraz właścicieli obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Skierowany jest nie tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace związane ze sprzątaniem ale również dla menedżerów i osób odpowiedzialnych za dział sprzątania.

Program kursu

 • zadania pokojowej i sprzątaczki w hotelu
 • standard wyglądu zewnętrznego pracownika
 • tradycyjne i nowoczesne narzędzia pracy
 • umiejętność doboru środków oraz urządzeń czyszczących;
 • BHP w pracy osób sprzątających i konserwujących
 • ergonomika sprzątania i przygotowywania pomieszczeń hotelowych:
 • – technika sprzątania i przygotowania pokoju hotelowego
 • – technika sprzątania i przygotowywania łazienki
 • – technika sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych oraz umiejętność utrzymywania ich w czystości
 • ergonomika sprzątania i przygotowywania obiektów gastronomicznych
 • – specyfika sprzątania obiektów gastronomicznych
 • – technika sprzątania restauracji (kuchnia, zaplecze, sala restauracyjna)
 • – zasady utrzymywania czystości w obiektach gastronomicznych
 • umiejętność poprawnej konserwacji sprzętów elektronicznych oraz armatury łazienkowej w pokoju i łazience hotelowej oraz pomieszczeniach na terenie obiektu gastronomicznego
 • umiejętność rozpoznawania zniszczeń i braków oraz kontrola prawidłowego funkcjonowania sprzętów znajdujących się w pokoju i łazience hotelowej oraz pomieszczeniach na terenie obiektu gastronomicznego
 • postępowanie z przedmiotami pozostawionymi przez gościa
 • sytuacje trudne i niecodzienne – sposoby radzenia sobie z gościem trudnym
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z gościem hotelowym

Kadra i opiekun kursu

Wykładowcami na kursie są menadżerowie hoteli, kierownicy działów sprzątania i konserwacji

KURSY

Profesjonalne sprzątanie obiektów hotelowych i gastronomicznych

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia