Moodle

Wersja do wydruku

1. Zasady dostępu do platformy Moodle WSTiH Gdańsk.

 • konto jest aktywne pod warunkiem, że w ostatnim roku akademickim użytkownik miał dostęp do konta (korzystał z konta), w przeciwnym razie konto jest kasowane przed następnym rokiem akademickim
 • absolwentom oraz osobom skreślonym z listy studentów konta są kasowane
 • studenci zrekrutowani w roku akademickim 2018/2019 otrzymują konto automatycznie, aby konto zostało utworzone należy podczas rekrutacji podać prawidłowy adres e-mail,
   

   
 • dla pozostałych studentów, którzy nie posiadają konta lub ich konto zostało skasowane, warunkiem utworzenia nowego konta jest wysłanie e-maila na adres moodle@wstih.pl z prośbą o utworzenie konta, w treści e-maila muszą znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko; rodzaj, system i rok studiów; numer albumu; adres e-mail na jaki ma być utworzone konto

2. Logowanie do platformy Moodle WSTiH Gdańsk.

 • dane do logowania: "Nazwa użytkownika" (login) to nr albumu, a hasło to PESEL (hasło należy wpisać, skopiowane hasło traktowane jest jako błąd)
 • podczas pierwszego logowania pojawi się komunikat z prośbą o zmiane aktualnego hasła, którym jest PESEL
 • należy utworzyć nowe hasło zgodnie z zasadami: co najmniej 8 znaków i zawierać przynajmniej jednę dużą literę, jednę małą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak niealfanumeryczny

3. Adres strony platformy Moodle WSTiH Gdańsk.

4. Jak odzyskać hasło do konta na platformie Moodle WSTiH Gdańsk ?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta na Platformie Moodle WSTiH, należy skorzystać z formularza, który jest dostępny na stronie. W formularzu należy podać nazwę użytkownika (login) czyli nr albumu lub adres e-mail zarejestrowany podczas tworzenia konta (podany podczas rekrutacji). Jeśli dane zostały podane prawidłowo, to na adres e-mail (podany podczas rekrutacji) zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zmiany hasła. Po wykonaniu instrukcji opisanych w e-mailu zostanie wysłany kolejny e-mail z nowym hasłem. Aby się zalogować, otrzymane hasło w e-mailu należy wpisać w pole 'Hasło' na stronie logowania do serwisu. Kopiowanie i wklejanie hasła z e-maila w pole 'Hasło' na stronie logowania do serwisu jest traktowane jako błędne hasło !!!

Jeśli podczas rekrutacji został podany prawidłwo adres e-mail a po zresetowaniu hasła stwierdzą Państwo brak e-maila w skrzynce odbiorczej to należy sprawdzić pozostałe foldery poczty elektronicznej. Szczególnie należy sprawdzić folder, w którym znajdują się e-maile oznaczone jako spam. Jeśli e-maile z adresu moodle.wstih.pl znajdują się w folderze, który przechowuje e-maile oznaczone jako spam to należy zmienić ustawienia poczty elektronicznej tak aby e-maile z adresu moodle.wstih.pl nie były traktowane jako niepożądane.

5. Zmiana hasła do konta na platformie Moodle WSTiH Gdańsk.

W celu zmiany aktualnego hasła na platformie Moodle WSTiH Gdańsk, należy po zalogowaniu się do serwisu kliknąć swoje imię i nazwisko, a następnie z rozwijanego menu wybrać link "Profil" i na otwartej stronie wybrać link "Modyfikuj profil". W polu "Nowe hasło" należy wpisać nowe hasło i potwierdzić zmianę poprzez wciśnięcie przycisku "Zmień profil".

6. Zgłaszanie problemów i pytań dotyczących platformy Moodle WSTiH Gdańsk

 • problemy, pytania prosimy kierować na adres e-mail: moodle@wstih.pl
 • student w treści e-maila oprócz opisu problemu musi podać swój nr albumu oraz imię i nazwisko.
 • pracownik WSTiH w treści e-maila oprócz opisu problemu musi podać imię i nazwisko.
Strona wykorzystuje pliki cookie