-- Zapraszamy do zapoznania się z nowościami księgozbioru biblioteki

Wersja do wydruku

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o nowe publikacje (pdf)

a tutaj cała lista
 
1. Jakość żywności .
Autor: Nierzwicki, Witold.
Wydawnictwo: Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i
Hotelarstwa ; ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.
- Wyd. 5. zaktualizowane.
 
2. Kultura i przyroda w turystyce górskiej .
Autor: Iwan, Bolesław. Red.
Wydawnictwo: Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2017.
 
3. Food pharmacy.
Autor: Nertby Aurell, Lina.
Wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017
 
4. Dietoterapia.
Autor: Bawa Halilu, Saeed.
Wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2015. - Wyd. 2.
 
5. Podstawy gastronomii.
Autor: Milewska, Mariola.
Wydawnictwo: Warszawa : Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, copyright 2017. - Wydanie 2. zmienione
 
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa .
Autor: Gierszewska, Grażyna.
Wydawnictwo: Warszawa : Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, copyright 2017. - Wydanie 5. zmienione
 
7. Psychologia pracy.
Autor: Lubrańska, Anna.
Wydawnictwo: Warszawa : Difin, 2017. - Wyd. 2 rozszerz.
 
8. Negocjacje .
Autor: Peeling, Nic.
Wydawnictwo: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
 
9. Żywienie w niedoczynności tarczycy.
Autor: Jarosz, Mirosław.
Wydawnictwo: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. - Wyd. 1 - 6 dodr.
 
10. Zarządzanie turystyką biznesową.
Autor: Cieślikowski, Krzysztof.
Wydawnictwo: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015.
 
11. Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w
turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym .
Autor: Szromek, Adam R.Red.
Wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2014.
 
12. Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym
Autor: Szromek, Adam R.Red.
Wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2016.

13. Prawo turystyczne .
Autor: Nesterowicz, Mirosław.
Wydawnictwo: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 5.
wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016 r.
 
14. Aktualne problemy pedagogiczne.
Autor: Becker-Pestka, Daria.Red.
Wydawnictwo: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa; Warszawa : CeDeWu, 2016.
 
15. Kondycja fizyczna sześcioletniego dziecka
gdańskiego w latach 1995-2015 .
Autor: Drabik, Józef
Wydawnictwo: Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2016.
 
16. Wpływ treningu interwałowego na poziom wydolności
fizycznej i sprawności specjalnej 15-16-letnich piłkarzy nożnych .
Autor: Radzimiński Łukasz.
Wydawnictwo: Gdańsk : Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2016.
 
17. Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce.
Autor: Moska, Waldemar
Wydawnictwo: Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2017.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie