Niezwykły gość w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa

Wersja do wydruku

J.E. Margułan Baimukhan – Ambasador Kazchstanu w Polsce wraz z Panią Joanną Nasyrow z konsulatu w Gdańsku w dniu 1 kwietnia 2019 r. złożyli wizytę w naszej Uczelni. Celem wizyty było zapoznanie się z zakresem studiów, jakie oferuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, jak też warunkami, jakie Uczelnia proponuje studentom zagranicznym, także tym z Kazachstanu.

J.E. Margułan Baimukhan dostrzegł dużą zbieżność oferty edukacyjnej WSTIH z potrzebami Kazachstanu w zakresie branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Uzgodniliśmy wzajemnie dalszy tok postępowania, mającego na celu zwiększenie liczby studentów z Kazachstanu na naszej uczelni, jak też współpracę naukowo-dydaktyczną, wymianę studentów, naukowców z uczelniami z Kazachstanu.

Ekscelencjo, bardzo dziękujemy za tę wizytę i zapraszamy na wręczenie dyplomów ukończenia studiów w WSTIH przez studentów z Kazachstanu.

Strona wykorzystuje pliki cookie