O Uczelni - Bezpieczeństwo

Wersja do wydruku

Bezpieczeństwo i higiena w budynku WSTIH w Gdańsku

 

 •  Przebywając w budynku zwracaj uwagę na znaki

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas poruszania się ciągami komunikacyjnymi, zwłaszcza idąc po schodach 

 • Gdy coś Cię zaniepokoi, zauważysz dziwnie zachowujące się obce osoby, gdy zdarzy się wypadek poinformuj o tym prowadzącego zajęcia lub pracownika recepcji lub dowolnego pracownika uczelni 

 • Swoim zachowaniem nie przeszkadzaj i nie stwarzaj zagrożenia innym osobom przebywającym w budynku 

 • Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w salach dydaktycznych, w recepcji i dziekanacie

 • Gaśnice znajdują się na każdym piętrze budynku 

 • Nie wolno samodzielnie reperować urządzeń elektrycznych

 • Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem

 • Telefon alarmowy na terenie uczelni: centrala 58 520 26 14

 • Adres e-mail do zgłaszania informacji o zagrożeniach: bhp@wstih.pl

Zagrożenia podczas pożaru

 • Gęsty dym utrudniający widoczność

 • Wysoka temperatura

 • Brak tlenu

 • Żrące, drażniące i trujące gazy/pary 

EWAKUACJA

Po zauważeniu pożaru lub innego zagrożenia natychmiast powiadom osoby znajdujące się w pobliżu oraz prowadzącego zajęcia lub dowolnego pracownika uczelni.
 
Po ogłoszeniu ewakuacji jak najszybciej opuść budynek drogą oznakowaną zielonymi znakami ewakuacyjnymi, postępując zgodnie z poleceniami prowadzącego akcję ewakuacyjną.
 
Zachowaj spokój i nie dopuścić do paniki.
NIE zatrzymuj się, nie wracaj aby zabrać rzeczy osobiste !!!
Nie otwieraj okien / zamknij otwarte okna,
Wyłącz urządzenia elektryczne z najbliższego otoczenia,
W przypadku zadymienia:
  - poruszaj się w pozycji pochylonej, trzymając głowę jak najniżej,
  - usta i drogi oddechowe zakryj częścią swojej garderoby,
  - poruszaj się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

UWAGA:
- osoby znajdujące się na parterze i I piętrze ewakuują się schodami w dół do głównego wejścia/wyjścia z budynku;
- osoby znajdujące się na II piętrze ewakuują się drzwiami ewakuacyjnymi po lewej stronie kondygnacji, 

Po opuszczeniu budynku przejdź do miejsca zbiórki
NIE WRACAJ DO BUDYNKU !!!

Czekaj na polecenia i informacje od prowadzącego akcję ewakuacyjną

Strona wykorzystuje pliki cookie