O Uczelni - Działalność Naukowo-Badawcza - Badania Naukowe

Wersja do wydruku

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE W OSTATNICH LATACH PRZEZ WSTIH

Strategie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, doc. dr E. Drajska – kier. zespołu badawczego, 2009-2013.

Losy absolwentów WSTiH w Gdańsku – po 3 i 5 latach od ukończenia studiów, prof. nadzw. dr hab. M. Gulda – kier. zespołu badawczego, 2012, 2013.

Kreowanie wspólnego wizerunku aglomeracji trójmiejskiej jako produktu turystycznego, doc. dr M. Łuczak – kier. zespołu badawczego, 2010-2012.

Rozwój turystyki w obszarach transgranicznych Polski, doc. dr T. Studzieniecki – kier. zespołu badawczego, 2012-2013.

Strona wykorzystuje pliki cookie