O Uczelni - Działalność Naukowo-Badawcza - Konferencje

Wersja do wydruku

POMORSKIE FORUM AGROTURYSTYCZNE
"Potrzeby i możliwości rozwoju agroturystyki na wsi" - Ostrzyce 21-22 czerwca 2018

Wystąpienia kadry naukowej WSTiH w Gdańsku:

 • doc. dr Mariola Łuczak:  Analiza sytuacji i możliwości gospodarstw agroturystycznych w województwie pomorskim
 • dr Anna Białk-Wolf: Omówienie publikacji - podsumowanie ankiety dotyczącej stanu gospodarstw agroturystycznych w województwie pomorskim

X FORUM EUROPA NOSTRA „Europa Małych Ojczyzn – Wielka Ojczyzna Europa”
Sopot, 9 maja 2017 r.

Academia Europa Nostra, Akademia Morska w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku wspólnie organizują X Forum Europa Nostra nt. „Europa Małych Ojczyzn – Wielka Ojczyzna Europa”.
Celem konferencji jest zaznaczenie, iż nie tylko wielkie kraje mają prawo głosu w ważnych dla Europejczyków sprawach, ale także zdanie Małych Ojczyzn ma istotne znaczenie. Temat ten, podobnie jak inne kwestie dotyczące spraw europejskich będzie przedmiotem dyskusji X Forum Europa Nostra.

KONFERENCJE i FORA ZORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ:

KONFERENCJA NAUKOWA "Konferencja agroturystyczna połączona z konkursem na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne".
Gdańsk, 28 października 2016 r.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku wraz z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wspólnie zorganizowali Konferencję agroturystyczną połączoną z konkursem na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.
W konferencji uczestniczyli rolnicy i mieszkańcy wsi województwa pomorskiego zainteresowani rozwojem i organizacją działalności agroturystycznej, członkowie lokalnych stowarzyszeń turystyki wiejskiej, tj. właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną na obszarach wiejskich, w tym właściciele obiektów wiejskiej bazy noclegowej, skategoryzowanych przez inspektorów Polskiej federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

SEMINARIUM NAUKOWE "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego"
Gdynia, 04 grudnia 2015

W dniu 04.12.2015  odbyło się seminarium naukowe w ramach VIII Forum Europa Nostra pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego", którego współorganizatorem wraz z Akademią Morską w Gdyni była Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Seminarium pozwoliło przeanalizować uwarunkowania rozwoju współpracy terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego w kontekście nowego instrumentu prawnego EUWT, z ukierunkowaniem na bardziej efektywne zarządzania regionem. W komitecie organizacyjnym zasiedli między innymi: doc. dr Mariola Łuczak, dr Tomasz Studzieniecki, doc.dr Henryk J. Lewandowski.

KONFERENCJA NAUKOWA „Turystyka sportowa w województwie pomorskim”
Gdańsk, 23 października 2015

Naukowe spotkanie animatorów życia sportowego i organizatorów turystyki na Pomorzu oraz przedstawicieli związków i organizacji sportowych, gestorów bazy sportowej, biur podróży oraz uczelni kształcących kadry menedżerskie dla potrzeb sportu i turystyki, stanowić będzie kolejny krok w konsolidacji wspólnych działań, a tym samym podniesienia rangi sportu i turystyki oraz ich ekonomicznego i sportowego wymiaru.
Wygłoszone referaty i wymiana doświadczeń stanowić będą niewątpliwy przyczynek do dalszego podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych i turystycznych.
Do uczestnictwa w Konferencji zaproszono przedstawicieli klubów i organizacji sportowych Pomorza, uczelnie kształcące kadry dla potrzeb sportu i turystyki, biura podróży oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych Pomorza.

FORUM TURYSTYKI STUDENCKIEJ „Zagospodarowanie turystyczne w Regionie Pomorskim”, Gdańsk, 12 kwietnia 2014

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zorganizował pod patronatem prof. zw. dr hab. Władysława W. Gaworeckiego kolejne - XII FORUM TURYSTYKI STUDENCKIEJ nt: „Zagospodarowanie turystyczne w Regionie Pomorskim”, które odbyło się podczas GTT w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO w dniu 12 kwietnia 2014r.
Celem konferencji buło ukazanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego walorów turystycznych i infrastruktury w Regionie Pomorskim.

 • Informacja (pdf)

KONFERENCJA NAUKOWA „Społeczno – ekonomiczne funkcje współczesnej turystyki”
Gdańsk, 27 marca 2014

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU zorganizowała konferencję naukową, mającą na celu przedstawienie skutków rozwoju współczesnej turystyki w licznych sferach życia społeczno – gospodarczego kraju, regionów i gmin turystycznych oraz wskazanie na możliwość atrakcyjnej pracy w branży turystycznej regionu pomorskiego.
Konferencja, jako forum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy naukowcami, przedstawicielami organizacji turystycznych, gmin turystycznych, pracodawców Pomorza oraz szkół średnich o profilu turystyczno – hotelarskim, ekonomicznym i ogólnym, powinna przyczynić się do promocji turystyki i tworzenia nowych miejsc pracy.

KONFERENCJA NAUKOWA „Bursztyn – złoto Bałtyku, kultura – turystyka - edukacja”
Gdańsk, 21-22 marca 2014

Wyższa Szkoła Trystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Komitet Organizacyjny VII Forum Europa Nostra zorganizowali konferencję naukową: „Bursztyn – złoto Bałtyku, kultura – turystyka - edukacja”, która odbyła się w dniach 21 - 22 marca 2014 r. w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif.
Celem konferencji była analiza dotychczasowych prac oraz zaproponowanie dalszych działań w zakresie wykorzystania bursztynu, jego historii i dziedzictwa jako czynników rozwoju kultury, edukacji i turystyki.

XI Międzynarodowe Forum Turystyki Studenckiej "Mały ruch graniczny między Polską i Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego", Gdańsk - GTT 13.04.2013 r.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zorganizowała pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańska prof. dr hab. Władysława W. Gaworeckiego, prof. zw. WSTiH w Gdańsku, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Sergieja Puczkowa oraz Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej kolejne
XI Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Turystyki Studenckiej na temat: "Mały ruch graniczny między Polską i Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego".

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż była to kontynuacja jedynej tego typu imprezy w kraju, organizowanej przez naszych studentów z udziałem kilkunastu uczelni wyższych z kraju i za granicy oraz zainteresowanych instytucji.
link do informacji

Konferencję naukowa „Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk – Polska – Pomorze” w ramach VI Forum Europa Nostra 16-17.02.2013 r. w Malborku

Academia Europa Nostra, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni oraz Miasto Malbork były organizatorami konferencji naukowej „Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk – Polska – Pomorze”, realizowanej w ramach VI Forum Europa Nostra.
Patronatu konferencji udzielił Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz.
Podkreślić należy, iż wśród patronów forum znaleźli się wszyscy przedstawiciele trzech szczebli samorządu terytorialnego:

Marszałek Województwa – Pan Mieczysław Struk,
Starosta Malborski – Pan Jan Mirosław Czapla,
Burmistrz Miasta Malborka – Pan Andrzej Rychłowski.

Więcej informacji na temat VI Forum Europa Nostra dostępnych jest na stronie http://fen.am.gdynia.pl
link do informacji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gniew 6-7.XII.2012 r., "Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki".

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU, GRUPA POLMLEK, ZAMEK GNIEW SP. Z O.O. oraz ACADEMIA EUROPA NOSTRA wspólnie organizowały międzynarodową konferencję naukową poświęconą roli zamków i twierdz w rozwoju współczesnej turystyki.

Patronat konferencji:

 • Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk
 • Wojewoda Pomorski - Ryszard Stachurski

Celem konferencji była stymulacja dalszego rozwoju promocji dziedzictwa kulturowego zamków i twierdz, jako produktu turystycznego Polski.
Konferencja, jako forum wymiany poglądów i doświadczeń nie tylko pomiędzy naukowcami, ale również praktykami, przyczyni się do doskonalenia metod lepszego wykorzystania zamków i twierdz w promocji turystyki polskiej.
link do informacji

Międzynarodowe Forum Turystyki Studenckiej „EURO 2012 POLSKA - UKRAINA. Aspekty organizacyjno - ekonomiczne”.  GTT 14-15 kwietnia 2012 r.

W ramach Gdańskich Targów Turystycznych odbyło się X Forum Studenckie, którego uczestnikami byli studenci wyższych szkół z kraju i zagranicy (w tym studenci i kadra naukowa z Ukrainy m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie, Chmielnickiego Instytutu Ekonomiczno – Handlowego, Akademii Galicyjskiej w Iwano-Frankowsku oraz Uniwersytetu Lwowskiego).

Tematyka Forum objęła kwestie dotyczące nie tylko organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, ale również promocji miasta, bazy hotelowej, gastronomicznej i innych usług towarzyszących, które są niezwykle istotne dla Gdańska oraz Polski. Zaproszeni goście m. in. z Urzędu Miasta Gdańska, z Biura ds. Sportu i Euro 2012 przedstawili jak „od podszewki” wyglądają przygotowania zaplecza sportowego (stadionów) oraz całej infrastruktury towarzyszącej.

Patronat honorowy forum:

 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku
 • J. M. Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Patronat medialny:

 • Telewizja Gdańska
 • Polska Dziennik Bałtycki

link do informacji

"Lasy w Europie – turystyka – gospodarka – ekologia" - to temat konferencji naukowej zorganizowanej w ramach IV Forum Europa Nostra przez Stowarzyszenie „Academia Europa Nostra” oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego. Część merytoryczną Forum koordynowały pomorskie uczelnie - Akademia Morska w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

19 listopada 2011 roku w Pomlewie przedstawiciele środowisk akademickich, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych i gospodarczych dyskutowali o znaczeniu lasów w życiu społecznym. Szczególną uwagę prelegenci poświecili problematyce turystycznego zagospodarowania lasu.
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk 26-27.V.2011 r., "Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie".

Patronat konferencji:

 • Minister Sportu i Turystyki - Adam Giersz
 • Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk

Patronaty medialne:

 • Polska Dziennik Bałtycki
 • Portal Nasze Miasto.pl

Zadaniem konferencji była ocena przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych warunków rozwoju współczesnej turystyki w regionie z podkreśleniem województwa pomorskiego. Przedmiotem wystąpień na konferencji była również analiza funkcji turystyki w regionie i ich efektywność społeczno-ekonomiczna.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 8-9.X.2009 r., „Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy”.

Patronat konferencji:

 • Minister Sportu i Turystyki – Mirosław Drzewiecki                 

Patronaty medialne:

 • TVP Gdańsk – Gdański Oddział Telewizji Polskiej S.A.
 • Polska Dziennik Bałtycki
 • Portal Nasze Miasto.pl
 • Travel Trade Poland Sp. z o.o.

Celem tego zebrania naukowego była ocena zdrowotnych i prozdrowotnych funkcji współczesnej turystyki. Zadaniem konferencji była również ocena dynamiki tej funkcji, zbliżenie teorii do rzeczywistości i podniesienie prestiżu społecznego uzdrowisk.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 18-19.IX.2008, „Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia”.

Patronat konferencji:

 • Minister Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Gospodarki

Współorganizatorzy konferencji:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Br. Czecha w Krakowie.

Zadaniem konferencji była analiza roli współczesnej turystyki i sportu w kształtowaniu zdrowego stylu życia społeczeństwa XXI wielu.
Celem jej było również podkreślenie współzależności rozwoju turystyki i sportu oraz wspólne funkcje społeczno-gospodarcze.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 6-7.IX.2007, "Turystyka biznesowa".

Patronat konferencji: Ministerstwo Gospodarki
Współorganizatorzy konferencji: Polska Agencja Rozwoju Turystyki w Warszawie

Zadaniem konferencji była ocena przemian ilościowych turystyki biznesowej na rynku polskim i europejskim oraz opis uwarunkowań popytowo-podażowych rozwoju turystyki biznesowej na tych rynkach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 14-15.IX.2006, "Rola Turystyki w Strategii i Polityce Rozwoju Gospodarki Regionalnej".

Patronat konferencji: Ministerstwo Gospodarki
Współorganizatorzy konferencji: Polska Agencja Rozwoju Turystyki w Warszawie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 8-9.IX.2005, "Turystyka religijno-pielgrzymkowa",

Patronat konferencji:

 • Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, b. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa
 • Komitet honorowy konferencji: Metropolita Gdański J.E. Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski
 • Senator Rzeczpospolitej Polskiej Prof. zw. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Współorganizatorzy konferencji:

 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polska Organizacja Turystyczna

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 9-10.IX.2004, "Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej"

Celem konferencji była ocena przemian ilościowo-jakościowych polskiego hotelarstwa i gastronomii w ostatniej dekadzie pod kątem standardów w Unii Europejskiej i analiza kierunków rozwoju hotelarstwa i gastronomii w Unii Europejskiej oraz szans i zagrożeń hotelarstwa i gastronomii w Polsce. Zagadnieniom rozwoju polskiej turystyki w przestrzeni zintegrowanej i poszerzonej Unii Europejskiej poświęcono już sporo uwagi. Problem jest nadal aktualny i pilny w naszej rzeczywistości unijnej. Warunkiem bowiem zdynamizowania ruchu turystycznego do Polski jest m.in. wyraźna poprawa jakości usług świadczonych na polskim rynku turystycznym. Usługi hotelarskie, w tym gastronomiczne, zajmują czołowe miejsce w konsumpcji turystycznej. Z tego też względu zasługują na szczególną troskę.
Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. dr hab. Longina Pastusiaka.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sulęczyno, 18-19.IX.2003, "Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych"

Celem konferencji było wskazanie perspektyw dalszego rozwoju turystycznego wykorzystania lasów i terenów zadrzewionych, podkreślenie znaczenia jakości usług turystycznych i ich roli w aktywizacji zawodowej tych terenów. Polskie lasy i tereny zalesione podlegają bardzo silnej presji turystycznej. Wywołuje to wielorakie i niekorzystne zmiany w ich środowisku, a zwłaszcza w strukturze oraz funkcjonowaniu ekosystemu. Problem ten jest aktualny, zwłaszcza w kontekście integracji z Unią Europejską, gdy ruch turystyczny rozwija się dynamicznie a liczba odwiedzających lasy i tereny
zadrzewione wciąż rośnie.
Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sobieszewo, 5-6.IX.2002, "Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim"

Celem konferencji było wskazanie perpektyw dalszego rozwoju agroturystyki, podkreślenie znaczenia jakości usług turystycznych i ich roli w aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich. Wymiana poglądów i doświadzczeń w zakresie agroturystyki dokonana na dotychczasowych konferencjach i seminariach dowodzi konieczności kontynuowania tej ważnej problematyki szczególnie w kontekście integracji z Unią Europejską.
Konferencja odbyła się pod patronatem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Romana Jagielińskiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Malbork, 25-26.IV.2002,"Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur"

Celem konferencji był rozwój promocji dzidzictwa kulturowego zamków gotyckich jako produktu turystycznego Polski. Konferencja, jako forum wymianay poglądów i doświadzczeń nie tylko pomiędzy naukowcami, ale również praktykami, powinna przyczynić się do doskonalenia metod lepszego wykorzystania zamków w promocji turystyki polskiej.
Konferencja odbyła się pod patronatemPrezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzeja Kozłowskiego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ustka, 19-20.IV.2001, "Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku"

Celem konferencji była analiza możliwości dalszego rozwoju polskich uzdrowisk nadbałtyckich, opracowanie założeń do współpracy organizacyjnej programowej i leczniczej uzdrowisk, zainteresowanie środowisk wybrzeżowych uczelni problematyką badawczą uzdrowisk, wymiana doświadczeń przedstawicieli uzdrowisk polskich i zagranicznych oraz promocja walorów leczniczo-turystycznych Ustki i polskiego wybrzeża.
Konferencja odbyła się pod patronatem Wicemarszałka Sejmu Jana Króla oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Zarębskiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ostrzyce, 26-27.IV.2000, "Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki"

Celem konferencji było stworzenie forum dla wymiany poglądów i doświadzczeń w zakresie programowania, promocji i zarządznia turystyką na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Przeobrażenia w sferze porządku społecznego w Europie, w tym i w naszym kraju, dają podstawę do sformułowania tezy, iż turystyka biznesowo-kongresowa jako ważny segment podróży w celach poznawczych, charakteryzuje się tendencją wzrostową. Rośnie zapotrzebowania na bezpośrednie spotkania przedstawicieli władz i specjalistów rozwoju regionalnego stymulowane przez turystykę.
Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Zarębskiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jastrzębia Góra, 3-5.IX.1999, "Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy"

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy o zdrowotnej funkcji turystyki, pogłębienie informacji naukowej na temat oraz podniesienie prestiżu, społecznego uzdrowisk. W układzie działań zmierzających do podniesienia, poziomu zdrowia, obecność turystyki zdrowotnej, w tym zwłaszcza uzdrowiskowej, jest społecznie bardzo ważna, co chciano w referatach szczególnie podkreślić.

Seminarium, Gdańsk, 6.XII.2000 "Możliwości i problemy rozwoju terenów przygranicznych poprzez turystykę"

W seminarium wzięło udział 45 przedstawicieli urzędów, gmin, powiatów oraz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, instytucji naukowych i stowarzyszeń.

Strona wykorzystuje pliki cookie