O Uczelni - Erasmus - Oferty Praktyk

Wersja do wydruku

Studenci ubiegający się o praktykę SMP w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 samodzielnie kontaktują się z wybranymi przez siebie instytucjami, w których chcieliby odbywać praktykę.

Nawiązując kontakt e-mail'owy z instytucją przyjmującą (hotelem, biurem podróży itp.) na praktyki, należy:

  • poinformować pracodawcę o uczestnictwie w rekrutacji w WSTiH na praktykę Programu Erasmus+
  • poinformować, że w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji otrzymacie Państwo stypendium z Programu Erasmus+ na 3- miesięczny pobyt ( ewentualnie krótszy w razie wyrażenia zgody przez władze uczelni)
  • uzgodnić termin 3-miesięcznej praktyki (przypominamy, że wyjazd na 3-miesięczną praktykę jest także możliwy w czasie trwania roku akademickiego po uzyskaniu zgody Dziekana WSTiH)
  • uzgodnić szczegółowo obowiązki ( program praktyki), jakie będziecie Państwo wykonywali jako praktykanci oraz przesłać do instytucji oferującej praktykę wypełniony dokument "Porozumienie o Programie Praktyki " - część "Before the Mobility"w celu jego akceptacji.
  • w/w dokument musi byc zaakceptowany przez 3 strony: uczelnię, instytucje przyjmującą i studenta.

UWAGA!
Praktyka nie może być realizowana w Instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta!

Oferty potencjalnych praktykodawców w ramach programu Erasmus
(większość firm oferujących ponizsze praktyki począwszy od 2012 roku w daszym ciągu jest zainteresowana  przyjęciem  praktykantów w bieżącym roku).

1. Oferta praktyk na Krecie / Grecja (pdf)

2. Oferta praktyk w Wielkiej Brytanii (pdf )

3. Oferta praktyk na Korfu / Grecja (pdf)

4. Oferta praktyk w Grecji / Chalkidiki (pdf1, pdf2, pdf3, pdf4, pdf5)

5. Oferta praktyk na Malcie (pdf1, pdf2, pdf3)

6. Oferta praktyk w Hiszpanii - Walencja  (pdf1, pdf2, pdf3)

7. Oferta praktyk w Hiszpanii -  Animafest Experience (pdf)

8. Oferta praktyk w Hiszpanii - 3Star Blue Sea (pdf)

9. Oferta praktyk w Hiszpanii / Barcelona - Fergus Hotels (pdf)

10. Oferty praktyk w Portugalii: http://www.praxisnetwork.eu

11.bezpłatna platforma umożliwiająca wzajemny kontakt pracodawców i studentów poszukujących praktyk:www.europe-internship.com

W ślad za informacją przekazaną przez Komisję Europejską  informujemy także  o istnieniu portali internetowych pomocnych przy wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów. Są to następujące platformy:

a) „JOE+” – the Job Offer Exchange platform
Jest to inicjatywa sieci LEO-NET - kształcenie i szkolenia zawodowe.
Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

b) Job portal opracowany w ramach inicjatywy “Eurasmus”, na którym potencjalni „praktykodawcy” mogą zamieszczać oferty miejsc praktyk/staży studentów. Strona portalu to: http://eurasmus.com/en/

c) portal ułatwiający kojarzenie osób poszukujących praktyk z pracodawcami http://erasmusintern.org//

Wiele cennych informacji można znaleźć na Międzynarodowym Forum Erasmusa:
http://www.erasmus-exchange.info oraz stronie:http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych

Uwaga!
WSTiH w Gdańsku nie bierze odpowiedzialności za treści merytoryczne powyższych ofert oraz przebieg praktyk. Ostateczna decyzja - co do wyboru miejsca realizacji praktyk i wyjazdu - należy do studenta! Zamieszczone linki mają jedynie pomóc studentom w poszukiwaniu miejsca praktyk.

Strona wykorzystuje pliki cookie