O Uczelni - Infrastruktura

Wersja do wydruku
WSTiH w Gdańsku 2011/2012
pracownia-hotelarstwa-2.JPG
pracownia-hotelarstwa-1.JPG
pracownia-geo.jpg
pracownia-gastro.jpg
Pracownia SPA

Siedzibą Uczelni jest budynek z dwoma skrzydłami, które tworzą zwarty kompleks. Budynek jest zlokalizowany w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy ks. Leona Miszewskiego 12/13. W obrębie budynku znajduje się patio, które stanowi ulubione miejsce spotkań studentów w czasie przerw między zajęciami.

Ogólna powierzchnia WSTiH wynosi około 1600 m2, w tym zdecydowaną większość stanowią pomieszczenia dydaktyczne: m.in. aule, pracownie, sale wykłądowe i seminaryjne, laboratoria komputerowe). Pomieszczenia dydatktyczne są klimatyzowane, wyposażone w cyfrowe projektory multimedialne oraz wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający.

W celu zwiększenia efektywności przeprowadzania zajęć powstały pracownie specjalistyczne (GALERIA):

  • pracownia hotelarstwa i gastronomii zawierająca wszelkie atrybuty recepcji hotelowej, restauracji, coctail-baru,
  • pracownia spa&wellness wyposażona w nowoczesny sprzęt zapewniający rehabilitację i prawidłową odnowę biologiczną służącą regeneracji zdrowia,
  • pracownia fizjologii człowieka,
  • pracownia geografii turystycznej.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku dysponuje przestrzenią do spędzania czasu między zajęciami i minikawierenką do swobodnego wykorzystania.

Na terenie Uczelni znajduje się Biblioteka (Wypożyczalnia i Czytelnia). W zakresie kompletowania zbiorów Biblioteka kieruje się współczesnymi trendami i współpracuje w tym zakresie z pracownikami naukowo – dydaktycznymi oraz licznymi placówkami naukowymi i przedstawicielami gospodarki turystycznej. Podstawowy księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z profilem kształcenia Uczelni.
W Bibliotece dostępnych jest ponad 13500 woluminów oraz około 130 tytułów czasopism, w tym także zeszyty i roczniki naukowe współpracujących z nami uczelni wyższych. Czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni. Bieżące roczniki udostępniane są w wolnym dostępie do półek, a roczniki archiwalne można otrzymać od pracownika Biblioteki.
Bieżąca prenumerata czasopism obejmuje zakres materiałów związany ściśle z profilem kształcenia. Wśród czasopism, które znajdują się w centrum zainteresowania  czytelników, należy wymienić tytuły tj: Hotelarz, Rynek Turystyczny, Wiadomości Turystyczne, Przemysł Spożywczy, National Geographic i inne.
Zbiory biblioteczne opracowywane są komputerowo w systemie PATRON 5, a dostęp do katalogów możliwy jest zarówno przez sieć lokalną, jak i przez internet. posiada ponadto dostęp on-line do licencjonowanych czasopism elektronicznych pełnotekstowych takich jak: EBSCO, ELSEVIER, SPRINGER i WEB OF KNOWLEDGE.

W WSTiH, tradycyjny model kształcenia uzupełniony został o nowoczesne techniki internetowe. Na uczelni prowadzone są zajęcia na studiach i kursach w trybie e-learningowym z wykorzystaniem platformy MOODLE.

Uczelnia zapewnia ponado możliwość korzystania: z maszyn vendingowych zaopatrzonych w ciepłe i zimne napoje oraz przekąski i zupy, punktu sprzedaży książek, oraz urządzeń odpłatnego kopiowania i drukowania.

Strona wykorzystuje pliki cookie