O Uczelni - Kadra Akademicka - Profile Wykładowców

Wersja do wydruku

strona w trakcie uzupełniania...

dr Anna Białk-Wolf
Rozprawę doktorską dotyczącą innowacyjności usług medycznych obroniła na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia w 2006 roku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła jako pilot i przewodnik turystyczny. W 2013 roku odbyła roczny staż naukowy na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt, czego efektem jest jej stała współpraca naukowa z tym ośrodkiem. Jest współzałożycielem Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Prowadzi zajęcia z turystyki, ekonomiki turystyki, polityki turystycznej i zdrowotnej państwa. Jest autorką licznych publikacji z zakresu turystyki. Współtworzy blog dotyczący turystyki medycznej.

mgr inż. Barbara Jackiewicz
Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału  Chemii. Pracowała w Laboratorium Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, w pionie Ochrony Środowiska w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego. Od ponad 20 lat pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Specjalista Państwowej Inspekcji Sanitarnej ds. nadzoru nad żywnością. Współpracowała przy realizacji nadzorowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego projektu Phare „Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce”. Autorka wielu publikacji i poradników z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności i racjonalnego żywienia, między innymi : „Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego”, „Poradnik opracowania zasad GMP i GHP”, „Żywienie dzieci w przedszkolu”.
 
dr Antoni Korowicki
Doktor nauk geograficznych, absolwent kierunku geografii Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Jest autorem lub współautorem około 110 oryginalnych prac i artykułów naukowych (w tym około 30 opracowań naukowo-badawczych wykonanych na zlecenie praktyki gospodarczej)  w zakresie zarządzania przestrzenią geograficzną w gospodarce turystycznej oraz doskonalenia metod formułowania i realizacji strategii rozwoju turystyki z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji i komunikacji na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004),  nagrodzony za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną kilkakrotnie przez Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa (2009), Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (1979, 1984, 1995, 1999, 2003, 2013), Kierownika Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego (2011, 2013, 2014) oraz wyróżniony za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie UG „Nauczyciel Roku 2013” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

doc. dr inż. Arkadiusz Wojciech Olszewski
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Rozprawa zrealizowana w Katedrze Inwestycji uzyskała nominację do nagrody rektorskiej. Autor publikacji dotyczących zastosowań produktów bankowych w turystyce, m.in. "Wybrane problemy bankowości w turystyce" oraz "Nowoczesne instrumenty finansowe w turystyce – wybrane zagadnienia".
W swojej karierze zawodowej doświadczenie zdobywał na stanowiskach: Dyrektora Oddziałów Centrum – (zarządzanie zespołem placówek PKO BP S.A. na terenie Gdańska i Gdyni), poprzez kierownicze starnowiska w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A., Kredyt Banku i Nordea Bank Polska S.A az po Business Development Manager w D.A.S. Towarzystwie Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie (Grupa ERGO).

 

Strona wykorzystuje pliki cookie