O Uczelni - Słowo od Rektora, Statut Uczelni

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Wyższa  Szkoła  Turystyki  i  Hotelarstwa  w  Gdańsku  to  Uczelnia   na   miarę   potrzeb  jej  studentów i pracowników, hołdująca zasadom i wartościom akademickim. WSTiH w Gdańsku czerpiąc z wieloletniej tradycji własnej oraz najbardziej renomowanych uczelni w kraju i poza jego granicami, oferuje najwyższą jakość usług edukacyjnych, specjalizując się w kształceniu kadr dla sektora turystycznego. Uczelnia przygotowuje kadry potrafiące sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, szerząc wśród studentów postawę poszanowania prawdy, samodzielności, kreatywności, otwartości, twórczego myślenia, szacunku, życzliwości, tolerancji, rzetelności, uczciwości, odpowiedzialności i lojalności. 

Naszą  przewagą  jest  indywidualne  podejście  do  studenta  i  pasja  do  dzielenia  się  teorią  i praktyką w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii oraz ochrony zdrowia.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Rektor, doc. dr Mariola Łuczak
 

STATUT UCZELNI
Statut (pdf)

STRATEGIA UCZELNI
Strategia (pdf)

Strona wykorzystuje pliki cookie