O Uczelni - Towarzystwo Wspierania Społeczności Akademickiej WSTiH

Wersja do wydruku

SAM ZDECYDUJ NA CO PRZEKAŻESZ 1% SWOJEGO PODATKU!

Wypełniając PIT sam możesz zdecydować, na co zostanie przeznaczony 1% Twojego podatku (możliwość taką mają wszystkie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy, rozliczający się za pomocą formularzy PIT-36, PIT-37 i PIT-28)

Dlaczego Towarzystwo Wspierania Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku?

Przekazując 1% podatku Towarzystwu Wspierania Społeczności Akademickiej WSTiH w Gdańsku pomożesz studentom i absolwentom odkryć i rozwinąć ich potencjał oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju gospodarki turystycznej w naszym regionie.

1% Twojego podatku przekazany zostanie na:

  • upowszechnianie wiedzy o metodach skutecznego poszukiwania pracy i możliwościach zatrudnienia absolwentów WSTiH,
  • współudział w inicjowaniu działalności w WSTiH w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla studentów i absolwentów WSTiH,
  • udzielanie pomocy studentom WSTiH w zdobywaniu stypendiów fundowanych,
  • promocja WSTiH w środowisku przemysłu turystycznego w celu zapewnienia pracy jej absolwentom,
  • udzielanie pomocy władzom WSTiH w tworzeniu uczelnianego funduszu stypendialnego,
  • organizowanie odczytów, dyskusji i konferencji na temat aktualnych warunków działania w przemyśle turystycznym

Dzięki naszym absolwentom województwo pomorskie stanie się regionem umiejętnie wykorzystującym swoje szanse i atuty.

Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego i wpisane jest do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS0000222512.

Nr konta bankowego Towarzystwa Wspierania Społeczności Akademickiej WSTiH:
52 1090 1098 0000 0001 0333 1187

Towarzystwo Wspierania Społeczości Akademickiej WSTiH
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk
(0-58) 520-26-14 w. 124

Sprawozdania Towarzystwa
Sprawozdanie finansowe Towarzystwa 2017.pdf
Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa 2017.pdf

Strona wykorzystuje pliki cookie