O Uczelni - Współpraca - Krajowa

Wersja do wydruku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku współpracuje z:

1. Uczelniami wyższymi,
2. Szkołami średnimi,
3. Administracją państwową i samorządową,
4. Firmami i zakładami z branży turystyczno-hotelarskiej,
5. Organizacjami turystycznymi,
 

1. Do uczelni wyższych, z którymi współpracuje WSTiH należą:

 • Uniwersytet Gdański,
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Politechnika Gdańska,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 • Centrum Europejskie UG,
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie.

Zakres współpracy obejmuje wymianę doświadczeń kadry naukowej w ramach wspólnych prac i projektów badawczych, wymianę informacji naukowej, materiałów dydaktycznych i naukowo-badawczych, uczestnictwo w konferencjach i seminariach.

Ponadto WSTiH jest członkiem Porozumienia Uczelni Niepublicznych Województwa Pomorskiego (treść porozumienia: pdf) oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Nawiązano także indywidualną i zespołową współpracę między studentami ogólnopolskich organizacji studenckich, w ramach której organizowane są wspólne konferencje i spotkania dotyczące studenckich prac badawczych i toku studiowania w różnych uczelniach. Studenci zrzeszeni w sportowym Klubie Uczelnianym AZS również biorą czynny udział w konferencjach studenckich i współuczestniczą w organizacji imprez i zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach organizacji studenckich WSTiH:

 • Samorząd WSTiH
 • SKNT WSTiH
 • KU AZS WSTiH

2. WSTiH prowadzi ożywione kontakty ze szkołami średnimi z Trójmiasta i okolic. Współpracujemy m.in. z:

 • Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni,
 • Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdańsku,
 • Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku,
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu,
 • Zespołem Szkół nr 1 we Władysławowie,
 • Zespołem Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Elblągu,
 • Zespołem Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku,
 • Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku,
 • Powiatowym Zespołem Szkół Nr 2 w Kościerzynie,
 • Zespołem Szkół Ponagimnazjalnych Nr 3 w Malborku
 • Zespołem Szkół Technicznych w Ustce
 • Zespołem Szkół Nr 1 w Słupsku,
 • Zespołem Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie,
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie,
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie
 • Zespołem Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach,
 • Zespołem Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 3 w Chojnicach,
 • Zespołem Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku,
 • Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni,
 • Zespołem Szkół Technicznych w Człuchowie,
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie,
 • Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie,
 • Zespołem Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym,
 • Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach,
 • Centrum Kształcenia Kadr „Profesja” w Gdańsku.

3. W ramach różnego rodzaju projektów, ekspertyz, analiz i konsultacji uczelnia współpracuje z władzami administracji państwowej i samorządowej tj. Marszałkiem Województwa Pomorskiego, prezydentami miast: Gdańska, Sopotu, Gdyni, Wejherowa i Starogardu Gdańskiego, wiceprezydentami, przedstawicielami urzędów miast i gmin w Helu, Pucka, Słupsku, Wejherowie, Chojnicach, Jastarni, gminy Cedry Wielkie, Kosakowo, Kolbudy, Gniewino,  przedstawicielami rad miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska i Wejherowa, Biurem Integracji Europejskiej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a także wojewódzkiego, jak i powiatowych urzędów pracy.

W celu podniesienia jakości kształcenia WSTiH często zwraca się z prośbą do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych o przeprowadzenie wykładów. Dotychczasowymi gośćmi byli już m.in.: Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak, Wicemarszałek Sejmu RP Jan Król, Minister Edukacji Narodowej - Senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski.

4. WSTiH ma stały kontakt z najważniejszymi przedsiębiorstwami i jednostkami branży turystyczno-hotelarskiej w województwie pomorskim.

W ramach zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych studenci obserwują funkcjonowanie hoteli a także są szkoleni w renomowanych gdańskich restauracjach. Głównymi zakładami z branży turystyczno-hotelarskiej współpracującymi w tym zakresie są:

 • Hilton Gdańsk,
 • Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa,
 • Hotel Novotel Gdańsk Marina,
 • Hotel Mercure Gdańsk Posejdon,
 • Hotel Mercure-Hevelius w Gdańsku,
 • Hotel Królewski w Gdańsku,
 • Hotel Hanza w Gdańsku,
 • Hotel Scandic w Gdańsku (dawny Holiday Inn),
 • Restauracja Gdańska,
 • Polskie Biuro Podróży Orbis w Gdańsku,
 • Centrum Hotelowo-Konferencyjne Orle w Gdańsku-Sobieszewie,
 • Hotel Sofitel Grand w Sopocie,
 • Hotel Haffner w Sopocie,
 • Hotel Gdynia,
 • Hotel Nadmorski w Gdyni,
 • Hotel Pekin we Władysławowie,
 • Zamek Gniew w Gniewie,
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,
 • Centralny Ośrodek Sportu Cetniewo we Władysławowie.
 • Ośrodek Wczasów Zdrowotnych ELF Czapielski Młyn w Brodnicy Górnej

Studenci WSTiH utrzymują stałe kontakty naukowo-badawcze, zarówno z powyższymi, jak i z innymi jednostkami z branży turystyczno-hotelarskiej, a także z administracją samorządową, poprzez pisanie prac dyplomowych i magisterskich.

5. WSTiH współpracuje z następującymi organizacjami turystycznymi, hotelarskimi i gastronomicznymi:

 • Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego (członkostwo),
 • Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną (członkostwo),
 • Polską Organizacją Turystyczną,
 • Polską Izbą Turystyki,
 • Polską Agencją Rozwoju Turystyki,
 • PTTK,
 • Zrzeszeniem Hoteli Polskich,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
 • Gdańską Organizacją Turystyczną,
 • Gdańsk Convention Bureau,
 • Stowarzyszeniem Restauratorów Gdańskich,
 • Stowarzyszeniem Barmanów Polskich,
 • Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy w Polsce”
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot"
 • Krajową Siecią Obszarów Wiejskich (WSTiH została zarejestrowana w bazie partnerów KSOW pod numerem 3492)
 • Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
 • Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań, zmierzających do wzmocnienia innowacyjności sektora MSP na Pomorzu, WSTiH zawarła również porozumienie o współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Strona wykorzystuje pliki cookie