O Uczelni - Współpraca - Międzynarodowa

Wersja do wydruku

WSTiH podpisała porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z następującymi zagranicznymi uczelniami:

 • Fachhochschule der Wirtschaft (Wyższa Szkoła Ekonomiczna) (Bergisch Gladbach, Niemcy),
 • Instytut Zarządzania i Ekonomii (Iwano-Frankowsk, Ukraina),
 • Lwowska Wyższa Szkoła Gastronomii i Turystyki (Lwów, Ukraina),
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Mińsk, Białoruś),
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Tarnopol, Ukraina),
 • Instytut Zarządzania Turystyki Zagranicznej Rosyjskiej Międzynarodowej Akademii Turystyki (Moskwa, Rosja),
 • Instytucja oświatowa „Instytut Wiedzy Współczesnej” (Mińsk, Białoruś),
 • Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy (Kaliningrad, Rosja),
 • Kijowski Uniwersytet Turystyki, Ekonomii i Prawa (Kijów, Ukraina),
 • Akademia Galicyjska w Iwano-Frankowsku (Iwano-Frankowsk, Ukraina),
 • Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie (Odessa, Ukraina),
 • Narodowe Muzeum Przyrodnicze we Lwowie (Lwów, Ukraina), Uzdrowisko Truskawiec (Truskawiec, Ukraina),

W dniu 15 kwietnia 2013 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku podpisała deklaracje współpracy w zakresie wydawania dyplomów Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku studentom Chmielnickiego Spółdzielczego Instytutu Handlowo-Ekonomicznego w Chmielnickim oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Akademii Galicyjskiej w Iwano-Frankowsku. W ślad za podpisanymi deklaracjami w maju 2013 roku podpisano porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia studiów licencjackich (podwójny dyplom).

Współpraca z uczelniami zza wschodniej granicy ma także szerszy wymiar.
Pisali o nas / Про наш ВУЗ писали в Україні:
1 - (pdf), 2 - (pdf), 3 - (pdf), 4 - (pdf), 5 - (pdf), 6 - (pdf), 7 - (pdf)

W dniu 14 lipca 2007 r. WSTiH została członkiem Zrzeszenia Wiodących Szkół Hotelarskich w Europie EURHODIP.

WSTiH współpracuje z ośrodkami polonijnymi, centrami nauki języka polskiego , ośrodkami młodzieży poza granicami kraju. Od 2012 roku prowadzi intensywne letnie kursy języka polskiego dla cudzoziemców.

WSTiH w 2006 roku wzięła udział w projekcie zainicjowanym przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy” „STUDY IN POLAND” prezentując swoją ofertę edukacyjną na międzynarodowych targach edukacyjnych w Pekinie i Szanghaju (Chiny). Partnerem projektu „Study in Poland” jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), której członkiem jest WSTiH. Celem projektu jest m.in. zintegrowanie działań uczelni i innych podmiotów zainteresowanych umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego oraz promocją za granicą polskich uczelni i możliwości studiowania w Polsce.

W celu promowania swojej oferty a także nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi WSTiH bierze udział w Misjach Gospodarczych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą  W ramach misji w Hiszpanii przedstawiciele WSTiH odwiedzili m.in.  Uniwersytecką Szkołę Turystyki i Hotelarstwa CETT oraz Uniwersytecką Szkołę Turystyki CETA w Barcelonie, a także wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Izby Madryckiej ds. Sektora Uniwersyteckiego, Centrum Studiów Ekonomicznych i Handlowych CECO, Biura Podróży Polonia Tour i Grupy Konsultacyjnej ALLA.

W ramach organizacji praktyk zawodowych WSTiH współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi. Dużą popularnością wśród studentów cieszą się praktyki organizowane przez uczelnię w Szwecji, Niemczech i Francji i Kanadzie. Liczną grupę stanowią też studenci wyjeżdżający na organizowane indywidualnie praktyki do Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Francji, Grecji, Hiszpanii, Włoch i na Cypr.

Praktyki w Szwecji organizowane są przez WSTiH od 2002 roku. Studenci nabywają umiejętności zawodowe w trzech hotelach. Pierwszy to hotel Brunn – hotel o najwyższym światowym standardzie położony w Ronneby (25 km od Karlskrony) w parku, który zdobył I nagrodę w konkursie na najpiękniejszy park w Szwecji (2005) i piąte miejsce w konkursie na najpiękniejszy park świata (2006). Kolejne dwa to: Aston i Conrad w Karlskronie.

W ramach organizacji praktyk zawodowych w Niemczech WSTiH współpracuje z Urzędem Pracy - Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn.

WSTiH współpracuje także z biurami pośredniczącymi w organizacji praktyk do Grecji  i na Cypr.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w roku 2007 uczestniczyła, jako partner promotora, firmy szkoleniowej Jans Consulting, w realizacji projektu „Animator turystyki: nowe kompetencje w obsłudze ruchu turystycznego” całkowicie finansowanego ze środków europejskiego programu „Leonardo da Vinci”.

W maju 2008 r. Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku rozszerzoną kartę Erasmusa (extended Erasmus University Charter-249628-IC-1-2008-1PL-ERASMUS-EUCX-1). Ten rodzaj Karty uprawnia uczelnię do organizowania mobilności studentów i kadry akademickiej oraz organizowania praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie