Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Obowiązki informacyjne Administratora

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: iod@wstih.pl.

Klauzule informacyjne dla następujących grup osób zamieszczamy w poniższych linkach:

 1. dla kandydatów na studia
 2. dla studentów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych
 3. dla studentów wnioskujących o przyznanie świadczeń pomocy materialnych (stypendia, zapomogi)
 4. dla uczestników kursów i szkoleń
 5. dla kandydatów do pracy
 6. dla pracowników
 7. dla odbiorców mailingu z ofertą WSTiH
 8. dla użytkowników mediów społecznościowych
 9. dla osób będących stroną umów cywilno-prawnych (wykonawców, zleceniobiorców)
 10. dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej WSTiH
 11. dla osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej 
 12. dla osób kontaktujących się z Inspektorem Danych Osobowych
 13. dla osób przesyłających korespondencję w celu załatwienia sprawy

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia