Oferta Edukacyjna

Wersja do wydruku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na Wydziale Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia oferuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe (roczne) i kursy specjalistyczne.

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019/2020:

I. STUDIA I STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:

 • Gastronomia i dietetyka,

(przykładowe przedmioty)

Żywienie człowieka
Gastronomia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Podstawy dietetyki
Gastronomia z technologią gastronomiczną
Podstawy racjonalnego żywienia
Suplementacja diety
Jakość usług gastronomicznych
Urzędowa kontrola żywności
Zarządzanie projektami w turystyce
Zagrożenia zdrowotne w turystyce
 
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny,

(przykładowe przedmioty)

Spotkania z biznesem
Zarządzanie marketingowe
Gry decyzyjne
Rynek turystyki międzynarodowej
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Przedsiębiorczość
Konkurencyjność destynacji
Międzynarodowe Organizacje Turystyczne
Nowoczesne biuro podróży
Zarządzanie różnorodnością kulturową w turystyce

 

 • Turystyka zdrowotna,

(przykładowe przedmioty)

Podstawy turystyki
Spotkania z biznesem
Anatomia i fizjologia
Nauka o żywności i żywienie człowieka
Produkty turystyki zdrowotnej
Dieta jako element produktu turystyki zdrowotnej
Organizacja turystyki zdrowotnej
SPA & Wellness
Marketing medyczny
Wyposażenie obiektów SPA & Wellness
Zabiegi balneologiczne
Komunikacja medyczna
Funkcjonowanie uzdrowiska

 

 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

(przykładowe przedmioty)

Podstawy turystyki
Spotkania z biznesem
Podstawy hotelarstwa
Zarządzanie marketingowe
Żywienie człowieka
Gastronomia
Hotelarstwo
Zarządzanie projektami w turystyce
Projektowanie zakładów gastronomicznych
Jakość usług hotelarsko-gastronomicznych
Obsługa ruchu turystycznego
 • Menedżer turystyki wiejskiej,
 • Управление в Гостиничном и Ресторанном Бизнесе (studia w języku rosyjskim)
 • Management in the Hospitality Industry - (studia w jęz. angielskim).

II. STUDIA II STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Kierunki dyplomowania:

 • Trener Zdrowego Stylu Życia

(przykładowe przedmioty)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Choroby cywilizacyjne i ich profilaktyka
Turystyka osób niepełnosprawnych / Turystyka seniorów
Nauki o żywności
Spa i wellness jako trend XXI wieku
Media społecznościowe w biznesie turystycznym
Dietetyka
Fizjologia pracy i wypoczynku
Odnowa biologiczna
Wyposażenie obiektów spa i wellness
Żywienie w sporcie, turystyce i rekreacji
Współczesne formy rekreacji
 
 • Organizacja Eventów

(przykładowe przedmioty)

Kontrola wewnętrzna i compliance
Turystyka biznesowa
Rola kultury w kreowaniu eventów
Regionalny produkt kulinarny
Zarządzanie talentami
Media społecznościowe w biznesie turystycznym
Przemysł spotkań w hotelarstwie
Incentive Travel
Ochrona danych osobowych
Meeting planning
Revenue management
Animator czasu wolnego
Współczesne formy rekreacji

 

 • Turystyka zdrowotna z dietetyką,

(przykładowe przedmioty)

Turystyka
Choroby cywilizacyjne i ich profilaktyka
Turystyka osób niepełnosprawnych / Turystyka seniorów
Kontrola wewnętrzna i compliance
Nauka o żywności
Spa & wellness jako trend XXI wieku
Dietetyka
Fizjologia pracy i wypoczynki
Żywienie w sporcie turystyce i rekreacji
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Odnowa biologiczna
Współczesne formy rekreacji
 
 • Zarządzanie  w Hotelarstwie
(przykładowe przedmioty)
Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie
Zarządzanie obiektem hotelowym
Komunikacja międzykulturowa
Strefa SPA & Wellness w hotelu
Przemysł spotkań w hotelarstwie
Event jako narzędzie biznesowe
Meeting planning
Revenue management
Animator czasu wolnego
Ochrona danych osobowych
 
 • Zarządzanie gastronomią,

(przykładowe przedmioty)

Nauka o żywności
Regiony i atrakcje turystyczne
Kuchnie świata
Marketing usług hotelarsko - gastronomicznych
Regionalny produkt kulinarny
Zarządzanie personelem
Ochrona danych osobowych
Dietetyka
Zarządzanie barem
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Zyskowna gastronomia
Żywienie w sporcie turystyce i rekreacji
Współczesne formy rekreacji

 

 • Zarządzanie w sektorze turystycznym,
(przykładowe przedmioty)
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Systemy informacyjne w turystyce
Polityka turystyczna
Regiony i atrakcje turystyczne
Bezpieczeństwo w turystyce
Kreowanie marki obszaru turystycznego Zarządzanie strategiczne
Turystyka osób niepełnosprawnych / Turystyka seniorów
Budowanie modelu biznesowego / Nowoczesne strategie rozwoju turystyki w regionie
Marketing usług hot.gast
Biura turystyczne
Organizacja imprez
Regionalny produkt kulinarny
Meeting planning
Revenue management
Zyskowna gastronomia
Biznesplan
Animator czasu wolnego / Współczesne formy rekreacji
 
 • International Tourism Management - (studia w jęz. angielskim).​

III. STUDIA PODYPLOMOWE 

IV. KURSY:

Sprawdź dostępne Promocje !!

Zaintresowani mogą:

 • zarejestrować się przez platformę on-line - http://wstih.pl/rekrutacja
 • zgłosić pytanie przez formularz kontaktowy, 
 • skontaktować się bezpośrenio z działem rekrutacja

pok. A-05, tel. 58 521-86-20 lub 58 520-26-14 w. 159
e-mail: rekrutacja@wstih.pl

***

Strona wykorzystuje pliki cookie