E-learning

Wersja do wydruku

 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oferuje możliwość studiowania na kierunku Turystyka i rekreacja z wykorzystaniem metody e-learningu.

Oferta dotyczy:

- studia I stopnia:

Specjalności:

  • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
  • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

- studia II stopnia:

Kierunki dyplomowania:

  • Turystyka zdrowotna z dietetyką
  • Zarządzanie w gospodarce turystycznej

E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. Do prowadzenie zajęć zostały wybrane dwa systemy: moodle i ClickMeeting.

60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia).

Organizacja zjazdów na studiach e-learnigu
Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego 2017/2018
I zjazd (zajęcia) - I rok w listopadzie:13-17.11.2017 r., II i III rok we wrześniu: 18-22.09.2017 r,
II zjazd (egzaminy + zajęcia)- 22-26.01.2018 r.
III zjazd (egzaminy)- 04-08.06.2018 r.

W roku akadamickim 2018/2019
I zjazd : 5-9.11. 2018 r.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie