E-learning

Wersja do wydruku

 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oferuje możliwość studiowania na kierunku Turystyka i rekreacja z wykorzystaniem metody e-learningu.

Oferta dotyczy:

- studia I stopnia:

Specjalności:

  • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
  • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

- studia II stopnia:

Kierunki dyplomowania:

  • Turystyka zdrowotna z dietetyką
  • Zarządzanie w gospodarce turystycznej

E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. Do prowadzenie zajęć zostały wybrane dwa systemy: moodle i ClickMeeting.

60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia).

Organizacja zjazdów na studiach e-learnigu
Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego 2018/2019:
I zjazd (zajęcia)  I rok w listopadzie: 05-09.11.2018 r., II i III rok we wrześniu: 17-21.09.2018 r,
II zjazd (egzaminy + zajęcia)  21-25.01.2019 r.
III zjazd (egzaminy)  03-07.06.2019 r.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie