Oferta Edukacyjna - MBA-Zarządzanie Sektorem Hotelarskim

Wersja do wydruku

Dlaczego studia MBA?

Program Master of Business Administration to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania, prawa, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia.

Studia MBA to przepustka do najnowszej  i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy, z racji swojego doświadczenia zawodowego oraz w zakresie prowadzenia zajęć sprawiają, że „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Wykorzystują m.in. interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują i angażują uczestników w analizę case studies. Ćwiczenia, warsztaty i swobodna wymiana doświadczeń i opinii czynią nasz program wyjątkowym.

Program Master of Business Administration to esencja wiedzy o współczesnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się i wysoce wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie studiów z dyplomem Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.

Studia MBA otwierają możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania studiów. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Studia MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy  i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Najlepszą motywacją do podjęcia studiów to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po studiach MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Korzyści studiów MBA dla wybranego sektora hotelarskiego

Udział w Studiach Menedżerskich Executive MBA dla Sektora Hotelarskiego zapewni:

 • kompetencje potrzebne do skutecznego zarządzania w obecnych warunkach rynkowych w przedsiębiorstwach hotelarskich,
 • umiejętność przewidywania trendów ekonomicznych, identyfikowania szans rynkowych, podejmowania trafnych decyzji biznesowych, usprawniania funkcjonowania hoteli,
 • wiedzę o najnowszych rozwiązaniach organizacyjnych, rynkowych i technologicznych w branży hotelarskiej,
 • możliwość wymiany doświadczeń, wypracowania praktycznych rozwiązań, nawiązania relacji z przedstawicielami wiodących sieci hotelowych,
 • bogate materiały szkoleniowe, nowoczesne formy szkolenia, kontakt z ekspertami zarządzania i hotelarstwa,
 • dynamiczne środowisko mobilizujące do rozwoju własnych kompetencji w gronie wyróżniających się menedżerów branży hotelarskiej.

Poszczególne przedmioty uwzględniają specyfikę hotelarstwa w zakresie treści zajęć, ćwiczeń, analizy przypadków, tematów prac kontrolnych, egzaminów oraz prac dyplomowych. Dotyczy to w szczególności przedmiotów Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, Zarządzanie marketingowe, Turystyka i Hotelarstwo jako biznes globalny, Zarządzanie ryzykiem w hotelarstwie. Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu, specjalistów rynku hotelarskiego, wykładowców GFKM i partnerskich uczelni. Uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe, dogodny harmonogram studiów, pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas całego Programu.

Dlaczego MBA w GFKM?

Studia menedżerskie Executive MBA GFKM są realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz są walidowane przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a  w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development  i akredytację The Association of MBAs.

Dlaczego warto u nas?

 1. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów MBA w Polsce.
 2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w dziedzinie hotelarstwa.
 3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 4. Interaktywna forma zajęć.
 5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 6. Stowarzyszenia Absolwentów MBA GFKM –  po ukończeniu programu MBA,  możliwość dołączenia do posiadaczy dyplomu MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.
 7. Absolwenci Executive MBA GFKM otrzymują absolwenckie karty rabatowe upoważniające do 10% rabatu na szkolenia. Karta rabatowa obejmuje również współpracowników z ich firm.

Program
Informacje organizacyjne

Studia trwają 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

Piątek: 11:00 – 19:00

Sobota: 08:30 – 16:30

Niedziela: 08:30 – 16:30

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2018 roku

Miejsce zjazdów – Gdańsk

Forma zajęć

 • case studies,
 • gry decyzyjne i symulacyjne,
 • wykłady,
 • ćwiczenia.

Bloki tematyczne

Bloki tematyczne związane bezpośrednio z hotelarstwem będą dotyczyć zagadnień związanych ze specyfiką branży hotelarskiej, zapewniania bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów hotelarskich, gastronomią, zarządzaniem marketingowym oraz ogólnym rynkiem usług turystycznych, których hotelarstwo jest częścią.

W bloku tematycznym: „Turystyka i Hotelarstwo jako biznes globalny” zostaną przedstawione aktualne trendy związane z ruchem turystycznym i kreowaniem produktów turystycznych. Ponadregionalne wyzwania związane z funkcjonowaniem tego runku stanowią podwalinę pod dyskusję na temat kreowania nowatorskich rozwiązań w tym obszarze. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców łączących teorię z praktycznymi studiami przypadków.

W bloku tematycznym „Zarządzenie hotelarstwem i gastronomią” zostanie słuchaczom w sposób praktyczny przedstawione funkcjonowanie obiektów gastronomicznych w największej sieci hotelowej w Polsce. Zajęcia te wyjątkowo będą się odbywały w obiekcie hotelarskim. W drugiej części zostanie położony nacisk na przedstawieniu kierunków rozwoju współczesnego hotelarstwa. Zajęcia będą prowadzone przez dyrektorów dwóch znanych trójmiejskich hoteli z wieloletnim doświadczeniem w branży.

W bloku „Zarządzanie ryzykiem w hotelarstwie” zostanie położony nacisk na praktyczne przedstawienie zagrożeń i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w obiektach hotelarskich. Dotyczyć będą one z jednej strony z bezpieczeństwem samego obiektu, a z drugiej bezpieczeństwa sanitarnego związanego z zachowaniem odpowiednich standardów czystości i higieny. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników służb związanych z kontrolą hoteli w tych dwóch zakresach.

Blok „Zarządzanie marketingowe” skupia się na treściach typowych dla hotelarstwa i związanych ze sprzedażą usług noclegowych, i ich wyceną, jak też specyfiki zarządzania kanałami ich sprzedaży. Blok poprowadzi wieloletni dyrektor marketingu jednego z najlepszych hoteli w Trójmieście.

Szczegółowy program oraz informacje o prowadzących Program MBA znajdują się TUTAJ.

Formularz uczestnictwa
Osoby zainteresowane udziałem w Programie MBA i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie kwestionariusza kandydata.
Zapisz się

Strona wykorzystuje pliki cookie