Oferta Edukacyjna - Studia I Stopnia

Wersja do wydruku

Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauczania oparty na nowoczesnych i sprawdzonych metodach kształcenia. Stworzone w oparciu o najnowsze wzorce edukacyjne systemy kształcenia pozwalają wykształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, ludzi potrafiących szybko i trafnie podejmować decyzje, umiejętnie kierować zespołami ludzkimi, świadomych swoich zalet, a co się z tym wiąże potrafiących sprostać wymogom konkurencji na rynku pracy.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nazwy "studia stacjonarne" i "studia niestacjonarne" zostały wprowadzona ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" i dotyczą formy studiowania. "Studia stacjonarne" to studia zwykle dotychczas nazywane studiami dziennymi, a "studia niestacjonarne" to studia obejmujące dotychczasowe studia odbywające się w trybie wieczorowym i zaocznym, e-learningowym.

Studia I stopnia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia I stopnia niestacjonarne  trwają 3 lata (6 semestrów).
Studiowanie przebiega w trybach:
- weekendowy
(w soboty i niedziele)
- IOZ (indywidualna organizacja zajęć) - przeznaczone są głównie dla osób mieszkajacych poza granicami kraju oraz zatrudnionymi w branży turystycznej,gdzie praca wykonywana jest zarówno  w dni robocze jak i weekendy. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.Egzaminy i zaliczenia odbywaja się zgodnie z terminami ustalonymi dla całego rocznika.
- indywidualny tok studiów - tryb ten daje studentowi możliwość swobodnego, indywidualnego kontaktu z Uczelnią i nie koliduje z jego obowiązkami zawodowymi. Proponowane tryby studiowania w WSTiH pozwalają skrócić okres studiów o jeden semestr, a studentowi zapewniają indywidualną opiekę wyznaczonego przez Uczelnię wykładowcy (Tutora). Tryb ten jest skierowny głównie do osób z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej.
- E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. 60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej, a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia). Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego (we wrześniu, lutym i czerwcu).

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019/2020:

I. STUDIA I STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:

  • Gastronomia i dietetyka,
  • Menedżer turystyki wiejskiej,
  • Międzynarodowy biznes turystyczny,
  • Turystyka zdrowotna,
  • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
  • Управление в гостиничном и ресторанном бизнесе (обучение на русском языке!)
  • Management in the Hospitality Industry - (studia w jęz. angielskim).

Внимание, абитуриенты!
В новом учебном году 2019/2020 мы предлагаем Вам совершенно уникальный продукт – обучение на русском языке!
Данная программа была разработана специально для тех студентов, чей уровень польского языка не позволяет пройти полноценное обучение на этом языке.
Большое количество часов польского языка на первом курсе гарантирует в дальнейшем возможность перевестись на второй курс и обучаться уже на польском языке. Остальные предметы на первом курсе преподаватели будут вести на русском языке.

W roku akademickim 2019/2020 oferujemy studia w języku rosyjskim.
Studia te dedykujemy głównie kandydatom posługującym się językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w tym języku.
Zwiększona liczba zajęć polskiego na pierwszym roku daje możliwość dalszego kształcenia w języku polskim.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA 0 ZŁ! Do 31 lipca 2019 r. opłata rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia wynosi 0 zł!
Skorzystaj już dzisiaj z naszej promocji i zapisz się na wymarzone studia!

Czesne wynosi: 2.250 zł/semestr

Oferujemy korzystne bonifikaty oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY

Strona wykorzystuje pliki cookie